Šľachtenie DEKALB

Šľachtenie DEKALB

18.11.2014
Šľachtenie DEKALB

Nové objavy v biológii a genetike spustili výrazný rozvoj prírodných vied šľachtieľstva nevinímajúc. Šľachtiteľský program spoločnosti Monsanto beží paralelne v niekoľkých líniách v závislosti od objektu – plodiny, ktorá je stredobodom celého projektu.

Kukuričný šľachtiteľský program oslávil nedávno svoju 100ročnicu.

O niečo mladší je program plne venovaný šľachteniu repky – jarnej i ozimnej, ktorej produkty majú možnosť vyskúšať pestovatelia i na Slovensku.

 

Šľachtiteľský program kukurice sa zameriava najmä na tieto vlastnosti kukurice:

 • výška úrody
 • suchovzdornosť
 • zdravotný stav
 • tolerancia voči nepriaznivým podmienkam v období opeľovania porastov a formovania zrna

Šľachtiteľský program ozimnej repky olejnej je zameraný na tieto vlastnosti:

 • úrodový potenciál
 • zdravotný stav
 • odolnosť voči praskaniu šešúľ
 • odolnosť voči vyzimovaniu porastov

Každý z uvedených programov sa špecializuje i na „pod-programy“, ktorých náplň vyplýva z dlhodobejších, ale i aktuálnych problémov a výziev, ktorým čelí poľnohospodárska prax. K takýmto programom patrí schopnosť rastlín hospodáriť s:

 •  vodou,
 • tretinovou spotrebou dusíka,
 • odolnosťou voči intenzívnemu slnečnému svitu, či jeho nedostatku,
 • tlaku nových chorôb či škodco a 
 • nástupu nových technológii.

Financovanie výskumných a šľachtiteľských programov je veľmi náročné. Spoločnosť Monsanto v roku 2013 investovala do šľachtiteľského programu a vývoja viac ako 1,5 miliardy dolárov.

Globálny šľachtiteľský program zahŕňa 3,0 milióny šľachtiteľských políčok každoročne vysiatych v USA a ďaľších  2,5 milóna políčok vysiatych v ostatných krajinách sveta..

Najväčší národný a medzinárodný šľachtiteľský program pod logom DEKALB je schopný vyprodukovať niekoľko generácii produktu v jednom kalendárnom roku.

Globálny šľatiteľský program sa skladá z niekoľkých významných stanovíšť:

 • Európa – 9
 • USA – 35
 • Južná amerika – 10
 • Afrika – 10
 • Ázia – 11

Európsky šľachtiteľský program zahŕňa lokality vo:

 • Francúzsku – 4
 • Nemecku – 2
 • Maďarsku
 • Taliansku
 • Ukraine

Európsky šľachtiteľský program je zameraný na:

 • toleranciu voči chladu
 • stráviteľnosť  a kvalitu siláže
 • kvalitu zrna a energiu počiatočného rastu
 • listové a stonkové choroby

Náš záväzok voči svojim farmárom a pestovateľom je jasný: „Prinášať a zabezpečovať farmy po celom svete tými najkvalitnejšími osivami.“