Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto webové sídlo (ďalej len „webové sídlo“) poskytuje spoločnosť MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „my“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi webového sídla nájdete v tiráži

 

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte by sme Vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, keď používate naše webové sídlo. Ak nie je v nasledujúcich kapitolách uvedené inak, právny základ na zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že toto zaobchádzanie je potrebné na to, aby Vám mohli byť sprístupnené požadované funkcie webového sídla (Článok 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 

Používanie nášho webového sídla

Prístup k nášmu webovému sídlu

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, Váš prehliadač odošle nášmu serveru určité informácie. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme Vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie Vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce informácie, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú:

 • IP adresa
 • dátum a čas prístupu
 • rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • stav prístupu / stavový kód HTTP
 • prenesený objem dát
 • webové sídlo žiadajúce o prístup
 • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

 

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto informácie ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu takýto prístup (Článok 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

 

Nastavenie súborov cookies

Čo sú súbory cookies?

Toto webové sídlo používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte Vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. Vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré Váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri Vašej nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

 

Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve hlavné kategórie súborov cookies: (1) funkčné cookies (absolútne nevyhnutné súbory cookies), bez ktorých by bola funkčnosť nášho Webového sídla obmedzená a (2) voliteľné cookies (analytické súbory cookies a funkčné súbory cookies), ktoré sa používajú napr. na účely analýzy webového sídla, prispôsobenie webového sídla a na marketingové účely.

 

Voliteľné súbory cookies

Názov Účel a obsah Životnosť Poskytovateľ
Analýza webového sídla systémom Google

Analýza webového sídla systémom Google

Tieto súbory cookies priradia Vášmu zariadeniu náhodne vygenerované identifikačné číslo, ktoré nám umožňuje identifikovať Vaše zariadenie pri ďalšej návšteve. Podrobnejšie informácie o analýze webových sídel spoločnosťou Google nájdete v kapitole nižšie.

6 mesiacov Google Inc.
Online behaviorálna reklama s Google

Online behaviorálna reklama s Google

Tieto súbory cookies priradia vášmu zariadeniu náhodne vygenerované identifikačné číslo, ktoré nám a spoločnosti Google umožňuje identifikovať Vaše zariadenie pri Vašej ďalšej návšteve. Podrobnejšie informácie o cielenej reklame na základe správania spoločnosťou Google nájdete v kapitole nižšie.

Definované spoločnosťou Google Google Inc.
Online behaviorálna reklama s Facebook

Online behaviorálna reklama s Facebook

Tieto súbory cookies priradia Vášmu zariadeniu náhodne vygenerované identifikačné číslo, ktoré nám a spoločnosti Facebook umožňuje identifikovať Vaše zariadenie pri Vašej ďalšej návšteve. Podrobnejšie informácie o cielenej reklame na základe správania spoločnosťou Facebook nájdete v kapitole nižšie.

Definované spoločnosťou Facebook Facebook

 

Vyžaduje si váš súhlas

Voliteľné súbory cookies používame len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu (Čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenie o ochrane údajov). Pri Vašom prvom prístupe na naše webové sídlo sa zobrazí informačný pruh, kde vás žiadame o súhlas s používaním voliteľných súborov cookies. Ak tento súhlas poskytnete, uložíme na Váš počítač súbor cookie a kým je tento súbor aktívny, informačný pruh sa nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookie, alebo ak ho aktívne vymažete, sa informačný pruh bude zobrazovať znova pri každej Vašej ďalšej návšteve nášho webového sídla a bude Vás žiadať o poskytnutie súhlasu.

 

Ako zabrániť použitiu súborov cookies

Naše webové sídlo môžete samozrejme používať aj bez súborov cookies. Vo Vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom príslušnej voľby uvedenej v nastavení Cookies.

 

Analýza webového sídla spoločnosťou Google

Na našom webovom sídle používame službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

Spoločnosť Google analyzuje v našom mene spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel používame súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s Vaším používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, Váš operačný systém, Vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s Vašou celou IP adresou. Na našom webovom sídle sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries, ktorú ponúka spoločnosť Google, a ktorá odstraňuje posledných 8 číslic (adresy typu IPv4), resp. posledných 80 bitov (adresy typu IPv6) z Vašej IP adresy po každom prenose údajov do spoločnosti Google. Okrem toho, spoločnosť Google je certifikovaná v rámci EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany osobných údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou Google Browser Plugin, alebo úpravou Vašich súhlasov v nastavení Cookies , pričom v tomto prípade bude uložený súbor cookie s implicitným nesúhlasom. Obe možnosti zabránia používaniu služieb webovej analýzy, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný doplnok, resp. kým neodstránite súbor cookie s nesúhlasom.

 

Online behaviorálna reklama s Google

Na našom webovom sídle používame službu cielenej reklamy poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel spoločnosť Google používa súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s Vaším používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, Váš operačný systém, Vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. My a náš partner, spoločnosť Google, tieto informácie použijeme na to, aby sme zobrazované reklamy dokázali lepšie prispôsobiť Vašim záujmom, aby sme obmedzili počet zobrazení tej istej reklamy, na vyhodnotenie efektivity reklamných kampaní a lepšie pochopenie správania návštevníkov po zhliadnutí určitej reklamy. Ak navštívite iné webové sídlo siete „Google Display Network“ môžu sa Vám na základe informácií zhromaždených na našich webových stránkach zobrazovať kontextové okná prispôsobené Vašim záujmom.

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje, že spoločnosť Google pri spracúvaní osobných údajov zachováva primeranú úroveň ochrany osobných údajov v USA.

Váš súhlas s týmto prenosom informácií spoločnosti Google na účely cielenej reklamy na základe správania môžete kedykoľvek odvolať zmenou súhlasu v nastavení Cookies , pričom v tomto prípade bude uložený súbor cookie s implicitným nesúhlasom, alebo stiahnutím a inštaláciou Google Browser Plugin ponúkaného spoločnosťou Google. Obe možnosti zabránia používaniu služieb cielenej reklamy na základe správania, len kým používate prehliadač, v ktorom ste nainštalovali príslušný doplnok, resp. kým neodstránite súbor cookie s nesúhlasom.

Spoločnosť Google zodpovedá za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Google získava priamo z nášho webového sídla za účelom služieb cielenej reklamy na základe správania. Keďže nad osobnými údajmi získanými a spracúvanými tretími stranami nemáme kontrolu, nie sme schopní Vám poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste navštívili stránky spoločnosti Google, na ktorých sú uvedené informácie o ochrane osobných údajov, kde získate bližšie informácie o tom, akým spôsobom a počas akej dlhej doby spoločnosť Google spracúva Vaše osobné údaje. V čase prípravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie spoločnosti Google k dispozícii tu: Ochrana súkromia a zmluvné podmienky spoločnosti Google pre reklamu.

 

Online behaviorálna reklama s Facebook

Toto webové sídlo používa službu cielenej reklamy na základe správania spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland (využívajúc spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ako ďalšieho sprostredkovateľa) (ďalej len „Facebook“).

Spoločnosť Facebook bude analyzovať spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel používame súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie získané spoločnosťou Facebook v súvislosti s Vašim používaním nášho webového sídla budú odoslané na server spoločnosti Facebook v USA, kde budú uchovávané a analyzované. Tieto informácie zahŕňajú referenčnú URL, Váš typ internetového prehliadača, Vaše jazykové nastavenia, Váš operačný systém, Vaše rozlíšenie obrazovky a ďalšie informácie v závislosti od implementovaných pixeloch udalostí (napr. „nákup“: spracúva typ, ID a číslo zvolenej položky, ako aj informácie o platbe a mene; „vyhľadávanie“: spracúva vyhľadávací reťazec, keď vyhľadávate produkt na našom webovom sídle; „zobrazenie obsahu“: spracúva obsah ID, názov, typ, menu a hodnotu). My a náš partner Facebook použijeme tieto informácie, aby sme prispôsobili naše reklamné aktivity Vám a Vašim záujmom, obmedzili počet zobrazení tej istej reklamy, zhodnotili efektívnosť propagačných kampaní a aby sme lepšie porozumeli správaniu návštevníkov po tom, ako si pozrú určitú reklamu. Keď navštívite svoju časovú os na Facebook-u alebo iné internetové stránky reklamnej siete Facebook-u (tzv. „Audience Network“), môžu Vám byť prezentované informačné príspevky prispôsobené Vašim záujmom a to na základe informácií získaných na našom webovom sídle.

Spoločnosť Facebook je certifikovaná v rámci EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje, že spoločnosť Facebook pri spracúvaní osobných údajov zachováva primeranú úroveň ochrany osobných údajov v USA.

Váš súhlas s týmto prenosom informácií spoločnosti Facebook na účely cielenej reklamy na základe správania môžete kedykoľvek odvolať zmenou súhlasu v nastavení Cookies , pričom v tomto prípade bude uložený súbor cookie s implicitným nesúhlasom. Vezmite, prosím, na vedomie, že v takom prípade dôjde iba k znemožneniu akéhokoľvek prenosu informácií spoločnosti Facebook pokým neodstránite súbor cookie s nesúhlasom.

Spoločnosť Facebook zodpovedá za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Facebook získava priamo z nášho webového sídla za účelom služieb cielenej reklamy na základe správania. Keďže nad osobnými údajmi získanými a spracúvanými tretími stranami nemáme kontrolu, nie sme schopní Vám poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste navštívili stránky spoločnosti Facebook, na ktorých sú uvedené informácie o ochrane osobných údajov, kde získate bližšie informácie o tom, akým spôsobom a počas akej dlhej doby spoločnosť Facebook spracúva Vaše osobné údaje. V čase prípravy tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov boli informácie spoločnosti Facebook k dispozícii tu: Zásady používania údajov.

 

Používanie kontaktných formulárov

Kontaktovať nás môžete priamo prostredníctvom formulárov nachádzajúcich sa na našom webovom sídle. Predovšetkým nám môžete poskytnúť tieto informácie:

 • Meno, priezvisko, pohlavie a titul 
 • Kontaktné údaje (napr. e –mailová adresa, telefóne číslo)
 • Číslo transakcie (napr. ID žiadosti)
 • Text správy

 

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktných formulárov, spracúvame výhradne na účely spracovania Vašej konkrétnej požiadavky. Tieto informácie vymažeme ihneď po tom, ako ich nebudeme ďalej potrebovať pre účely spracovania alebo následných krokov týkajúcich sa Vašej žiadosti.

 

Priamy marketing

Ak ste poskytli Váš súhlas (napr. v rámci kontaktného formulára) (Článok 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov), spracujeme Vaše osobné údaje aby sme Vám poskytli dodatočné informácie o našich produktoch, ktoré Vás môžu zaujímať, telefonicky, faxom, poštou, e-mailom alebo “push“ správou. Proti zasielaniu takýchto obchodných ponúk môžete kedykoľvek namietať.

 

Odber nášho informačného bulletinu

Na našom webovom sídle sa môžete prihlásiť k odberu nášho informačného bulletinu. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu zaregistrujeme Vami uvedenú e-mailovú adresu na odber informačného bulletinu (Článok 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Ak si želáte dostávať personalizovaný bulletin, môžete dobrovoľne poskytnúť aj nasledujúce doplňujúce informácie:

 • Titul
 • Meno a priezvisko

 

Pri prihlasovaní na odber nášho bulletinu používame tzv. postup dvojitého súhlasu. Po prihlásení sa na odber bulletinu na našom webovom sídle Vám zašleme správu na zadanú e-mailovú adresu, v ktorej Vás požiadame o potvrdenie. Ak odber nepotvrdíte, automaticky bude zrušený. Aby sme zabránili akémukoľvek zneužívaniu Vašich osobných údajov, Vaše prihlásenie na odber aj jeho potvrdenie evidujeme, pričom ukladáme IP adresu, ktorú ste použili pri prihlásení na odber, čas prihlásenia a potvrdenia, správy, ktoré sme Vám odoslali v súvislosti s prihlásením sa na odber, a znenie textu uvádzaného pri prihlásení sa na odber aj jeho potvrdení.

Váš súhlas s odberom nášho bulletinu môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať, pričom v takom prípade taktiež vymažeme aj Vaše osobné údaje súvisiace s doručovaním nášho bulletinu. Ak chcete odber bulletinu zrušiť, môžete použiť príslušné prepojenie, ktoré je súčasťou každého bulletinu, alebo kontaktovať nižšie uvedené osoby.

 

Externé služby alebo obsah na našom webovom sídle

Na našom webovom sídle používame služby a/alebo obsah tretích strán. Ak používate takéto služby tretích strán, alebo ak dochádza k zobrazovaniu obsahu tretích strán, z technických dôvodov dochádza k výmene komunikačných údajov medzi Vami a príslušným poskytovateľom.

Príslušný poskytovateľ služieb alebo obsahu môže tiež spracúvať Vaše osobné údaje pre svoje vlastné doplnkové účely. Služby a obsah poskytovateľov, o ktorých vieme, že spracúvajú osobné údaje pre svoje vlastné účely, sme podľa nášho najlepšieho vedomia nakonfigurovali tak, že akákoľvek komunikácia na iné účely ako na účely prezentácie ich služieb alebo obsahu na našom webovom sídle je blokovaná alebo k nej dochádza len vtedy, ak ste sa aktívne rozhodli príslušnú službu využiť. Keďže však nedokážeme ovplyvniť, ktoré osobné údaje tretie strany zhromažďujú a spracúvajú, nedokážeme Vám poskytnúť záväzné informácie týkajúce sa rozsahu a účelu takéhoto spracovania Vašich osobných údajov.

Podrobnejšie informácie o rozsahu a účele takéhoto zhromažďovania a spracúvania Vašich osobných údajov nájdete v dokumentoch o ochrane údajov príslušných poskytovateľov, ktorých služby a/alebo obsah sme použili, a ktorí zodpovedajú za ochranu Vašich osobných údajov v tomto kontexte: 

 

Prenos osobných údajov inému subjektu na základe poverenia

Na spracovanie vašich údajov budeme do určitej miery využívať služby špecializovaných poskytovateľov služieb. Týchto poskytovateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne kontrolujeme. V súlade s uzatvorenými zmluvami o spracovaní údajov budú spracúvať osobné údaje len na základe našich pokynov a výlučne v súlade s našimi smernicami.

 

Informácie o Vašich právach

Nasledujúce práva sa na Vás vo všeobecnosti vzťahujú na základe platných zákonov o ochrane údajov:

 • Právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme; 
 • Právo požiadať o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov; 
 • Právo nesúhlasiť so spracovaním údajov na účely, ktoré sú v našom záujme, vo verejnom záujme alebo na účel vytvárania profilov, ak nepreukážeme, že existujú závažné a preukázateľné dôvody nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo že takéto spracovanie údajov sa vykonáva na účel uplatnenia, vykonania alebo ochrany zákonných nárokov;
 • Právo na prenosnosť údajov; 
 • Právo podať úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov; 
 • S účinkom do budúcnosti môžete svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie nájdete v kapitolách vyššie, ktoré opisujú spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlas

 

Ak si chcete uplatniť svoje práva, vašu žiadosť adresujte na nižšie uvedenú adresu. (à C.).

 

Kontakt

Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov nám, prosím, pošlite prostredníctvom e-mailu na dataprivacyCZSK@bayer.com alebo sa obráťte na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov na adrese:

 

MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.

Data Privacy Manager

Karadžičova 2

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

 

Zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách.

Posledná aktualizácia: 27.04.2020