Informácie o skúšaniach

26.7.2018

Tieto vlastné skúšania vykonáva spoločnosť Monsanto na základe skutočných podmienok v poľnohospodárskom podniku na porovnanie hybridov DEKALB s hybridmi, ktoré boli komerčne dostupné a sú reprezentatívne pre trh (zoznam hlavných produktov). Experimentálny dizajn skúšaní umožňuje objektívne porovnanie hybridov za špecifických podmienok toho istého poľa. Skúšania sa vykonávajú v súlade s osvedčenými postupmi experimentovania. Protokoly opisov, testovacie metódy, charakterizácia životného prostredia, zber údajov a štatistické overovanie sú opísané v presných prevádzkových postupoch, ktoré sa dôsledne dodržiavajú.

Jednotlivé výsledky a účinnosť sa môže medzi jednotlivými miestami a jednotlivými rokmi líšiť. Tento výsledok skúšania nemožno považovať za indikátor výsledku, ktorý získate na svojom poli. Ukazuje však účinnosť našich produktov v reálnych podmienkach.

Spôsoby obhospodarovania, pôdne typy a poveternostné podmienky sú prvky, ktoré majú výrazný vplyv na výsledok. Na prijatie najlepšieho rozhodnutia odporúčame, aby ste vyhodnotili údaje z viacerých miest a v priebehu niekoľkých rokov vždy, keď je to možné. Počet regionálnych skúšaní stanovených spoločnosťou DEKALB má za cieľ zabezpečiť dobré technické zhodnotenie našich produktov. To je dôvod, prečo spoločnosť Monsanto testuje značky značky DEKALB vo vašej oblasti, aby vám pomohla pri rozhodovaní s cieľom najlepšie zabezpečiť ziskovosť, konzistentnosť a bezpečnosť vašich činností.