DK Expression
...PRVÝ V CIELI Skorý až stredne skorý hybrid s vysokými úrodami preverenými v extrémne suchých podmienkach ročníku 2015 – 5,42 t/ha (poloprevádzkové pokusy Monsanto ČR).

Registrácia
Česká republika 2016
Skorost
skorý až stredne skorý hybrid
Výška
Termín sejby
odporúčaný: 15. 8. – 31. 8.
PREDNOSTI
• Vyrovnané úrody na chladných (117%) aj teplých (123%) lokalitách (ÚKZÚZ 2013-2015)
• Jeho skorosť a krátka vegetačná doba umožňujú skorý zber
• Exceluje najmä v odolnosti voči sálavým teplotám
• Má veľmi dobrý zdravotný stav a dynamický počiatočný rast na jeseň i na jar
• Vyniká nižšími nárokmi na intenzifi kačné vstupy
Hospodárske znaky
Poliehanie:
Zimuvzdornost:
Phoma spp:
Alternaria spp:
Sclerotinia spp: