DK EXOTTER
ODOLÁVA STRESU NIELEN ZO SUCHA 1.Vynikajúco hospodári s vodou 2.RLM 7 – gén zvyšujúci odolnosť pred napadnutím Phoma spp. 3.Výborné výsledky v testovacích pokusoch SPZO v ČR 4.Skoro dozrievajúci hybrid odolávajúci aj neskorším mrazíkom 5.Veľmi dobre odoláva stresu zo sucha 6.Najpredávanejší hybrid v 2019 v ČR

Registrácia
ČR
Skorost
stredne skorý hybrid
Výška
stredne vysoká
Termín sejby
odporúčaný: 15. 8. – 25. 8.
PREDNOSTI

Pestovateľské odporúčania

• Hybrid, ktorý patrí k skorším v portfóliu, má stredne vysoké rastliny odolné voči poliehaniu.
• Pestovateľ môže očakávať kompaktný, vyrovnaný porast, ktorý skoro dozrieva a dáva tak priestor na skorý zber.
• Bez problému sa vyrovná aj s neštandardným stresovým obdobím bez dostatočného množstva zrážok.
• Vhodný pre pestovateľov, ktorí sa sústredia na obsah aj kvalitu oleja.
• Hybrid je geneticky naprogramovaný na dokonalú optimalizáciu využitia živín na stanovisku.
• Odporúčaný výsev pri optimálnom termíne sejby 450–500 tis. semien/ha.

 

Hospodárske znaky
Poliehanie:
Zimuvzdornost:
Phoma spp: