DK Exception
... ÚRODOVÁ REVOLÚCIA Najnovší DEKALB® hybrid s vyrovnanými úrodami v teplých i chladných oblastiach. Nesie v sebe výnimočný úrodový potenciál (123%, ČR SDO 2015).

Registrácia
Česká republika 2015
Skorost
stredne skorý
Výška
stredne vysoký
Termín sejby
10. 8. - 25. 8.
PREDNOSTI
• Je geneticky vybavený mimoriadnou výnosovou stabilitou – v trojročných registračných pokusoch ÚKZÚZ 2013-2015 dosiahol výnos 120%
• Potenciál úrod sa približuje 9 t/ha (ČR ÚKZÚZ, 2014)
• V extrémne suchom roku 2015 vynikal mimoriadnymi úrodami a výborným zdravotným stavom
• Jeden z najlepších DEKALB® hybridov v odolnosti voči poliehaniu
• Predchádza stratám úrody v dobe zrenia vďaka zvýšenej pevnosti šešúľ
Hospodárske znaky
Poliehanie:
Zimuvzdornost:
Phoma spp:
Alternaria spp:
Sclerotinia spp: