DEKALB INOVAČNÉ CENTRÁ KUKURICE

25.6.2015

 

Kukuričné inovačné centrá v sezóne 2016:

·         Borovce (okres Piešťany)

·         Milhostov (okres Trebišov)

·         Vígľaš-Detva (okres Detva)

 

Okrem portfólia kukuríc DEKALB  určených pre podmienky Slovenska, máte možnosť vidieť i najznámejšie hybridy z portfólia  Českej republiky a Poľska. Tak ako i v predchádzajúcich rokoch, i v sezóne 2015 máte možnosť prehliadnuť si ukážky pestovateľských technológii, možnosti výsevu či herbicídneho ošetrenia kukuríc. 

 

Inovačné centrá v sezóne 2016 ponúkajú:

·         pokusy s hustotou výsevku a formy výsevu (P&L)

·         výživa kukuríc (Timac Agro)

·         ošetrenie  kukuríc (BASF)

·         šľachtenie kukurice a ukážka historických kukuríc

 

Lokalita Borovce

V Borovciach to všetko začalo a ďalej aj pokračuje. Prvé Inovačné centrum kukurice pod krídlami, ktoré znamenajú úspech = DEKALB, bolo otvorené práve v Borovciach vo spolupráci s NPPC. V rámci podmienok Slovensku tu návštevníci majú možnosť vidieť unikátnu zbierku hybridov kukuríc Slovenska, ale i to najlepšie z výberu Českej republiky a Poľska.

 

Lokalita Milhostov

Milhostov je druhou lokalitou, kde si Inovačné centrum našlo svojich priaznivcov. Po vrelom prijatí v roku 2013 sa Inovačné centrum na východe rozrástlo o ďalšie zaujímavé pokusy, technológie, inovácie a nápady.

V rámci podmienok Slovensku tu návštevníci majú možnosť vidieť unikátnu zbierku hybridov kukurice Slovenska, ale i to najlepšie z výberu Českej republiky a Poľska.

 

Lokalita Detva

V pestovateľskej sezóne 2015 otvorilo svoje brány prvé a unikátne Inovačné centrum venované hybridom kukurice určených na bioplynové a silážne využitie.

V rámci podmienok Slovenska tu návštenvíci majú možnosť vidieť unikátnu zbierku silážnych a bioplynových hybridov Slovenska, ale i to najlepšie z výberu Českej republiky a Poľska. Okrem predstavenia bohatého hybridného portfólia majú návštevníci možnosť vidieť technologickú bázu sejby silážnych hybridov v spolupráci so spoločnosťou P&L.

Kompletná technologická báza je doplnená herbicídnym ošetrením  od spoločnosti BASF.

 

Brány inovačných centier sú otvorené počas celej pestovateľskej sezóny 2016. Kontaktujte svojho regionálneho zástupcu a dohodnite si s nami Vašu VIP návštevu! 

 

Tešíme sa na Vás!