Vyhlásenie Great place to Work® 30.10.2014

Už tretím rokom po sebe sa spoločnosť Monsanto dostala na zoznam desiatich najlepších pracovisk tzv. Great place to Work® a z celkového počtu 25 hodnotených organizácií se umiestila na 8. mieste.

Potom, čo sa nenápadne posúvala v rokoch 2012 a 2013 z 14. na 12. príčku, je tohtoročný skok na osmé miesto krásnym skokom do prvej desiatky.

"Je to obrovská česť byť v tomto prestížnom zozname už tertí rok po sebe," povedal Hugh Grant, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Monsanto. "Toto ocenenie je priamym odrazom našich skvelých ľudí a skvelej práce, ktorú odvádzajú každý deň. Je to tiež príležitosť zdielať túto dobrú správu s mnohými zainteresovanými stranami Monsanta."

Monsanto bolo vybrané z 41 nadnárodných spoločností, ktoré ďalej postúpili do globálneho seznamu. Pre nomináciu na toto ocenenie je dôležité, aby spoločnosť mala najmenej 5 000 zamstnancov a 40% výkonu práce musí byť vyprodukované mimo krajinu, kde má spoločnosť sídlo.

Celkovo najlepším pracoviskom bola spoločnosť  Monsanto ocenená na území týchto štátov: Brazília, Čína, Mexiko, Guatemala, India, Nizozemsko, Francúzsko a Belgicko. 

"Sme vďační za to, že sa spoločnosť Monsanto opäť umiestila v rebríčku najlepších medzinárodných pracovisk," povedal Steve Mizell, výkonný viceprezident ľudských zdrojov v Monsato. "Táto cena je ocenením spoločného úsilia všetkých našich zamestnancov po celom svete a tiež och odhodlania spolupracovať s ostatnými a dodávať inovatívne poľnohospodárske riešenia.“

Ďalšie novinky a podujatia
DK Exotter 23.5.2019
Integral® Pro 24.5.2019