Súťaž o najúspešnejšieho DEKALB pestovateľa má svojich víťazov 20.2.2015

Slovenský tím DEKALB aktuálne s veľkou radosťou odovzdáva ceny najúspešnejším DEKALB pestovateľom za pestovateľskú sezónu 2014. Tých oceňujú na základe pestovateľských úspechov na pokusoch repkových a kukuričných hybridov DEKALB.

Pre víťazov je pripravený jedinečný projekt, „Raňajky s farmármi“, kedy sa všetci zamestnanci podniku ráno zídu a pred náročnou pracovnou dobou sa spolu naraňajkujú.  Na stoloch ich čakajú raňajky v štýle švédskych stolov ako odmena za ich výkon v pestovaní v uplynulom roku. Takýmto spôsobom sa chce slovenský DEKALB tím poďakovať za uplynulú spoluprácu a zároveň zablahoželať víťazom. Absolútným lídrom v pestovaní sa stalo poľnohospodárske družstvo v Períne s krásnou priemernou úrodou v stredne neskorom zrnovom segmente 14,5 t/ha pri 14% vlhkosti.

Víťazom ešte raz blahoželáme a prajeme ďalší úspešný rok so značkou DEKALB.

 

Prehľad „úspešných pestovateľov DEKALB 2014“:

Skorý zrnový segment: PD Podolie – priemerná úroda na pokuse 13,6 t/ha

Stredne neskorý zrnový segment: PD Perín – priemerná úroda na pokuse 14,5 t/ha

Neskorý zrnový segment:

  • Poľno SME Palárikovo - priemerná úroda na pokuse 13,3 t/ha
  • RD Šaľa - priemerná úroda na pokuse 13,3 t/ha

Repka:

  • biozóna 3: PD Rybany – 6,3 t/ha
  • biozóna 4: PD Jur nad Hronom – 5,9 t/ha

Plodina

Segment

Farma

Okres

OZ

Priemerná úroda (t/ha)

kukurica

skoré zrno

Podolie

NM

RT

13,55

kukurica

stredne neskoré zrno

Perín

KS

PM

14,46

kukurica

neskoré zrno

Palárikovo

NZ

MO

13,27

kukurica

neskoré zrno

Šaľa

SA

PF

13,23

kukurica

siláž

Detva

DV

MO

---

repka

Biozóna 3

Rybany

BN

RT

6,32

repka

Biozóna 4

Jur nad Hronom

LV

MO

5,93

 

Ďalšie novinky a podujatia
DK Exotter 23.5.2019
Integral® Pro 24.5.2019