Poznáme odpoveď na vaše otázky v pestovaní repky ozimnej 25.2.2019

 

 

 

Repka ozimná patrí medzi najpestovanejšie plodiny na Slovensku. Vďaka šľachtiteľskému a technologickému vývoju sa kvalita hybridov repky stále zlepšuje. DK Expansion je vysokokvalitný hybrid repky ozimnej vhodný do chladných, ale aj teplých oblastí s priamou reakciou na intenzívne podmienky.

O prednostiach, pestovateľských technológiách, výhodách či nevýhodách pestovania repky ozimnej sa pravidelne dozvedáme z mnohých zdrojov. Tradícia pestovania tejto plodiny na Slovensku je naozaj veľmi bohatá, klimatické či technologické podmienky sú priaznivé a pestovateľom sa každoročne ponúka široká paleta nových hybridov. Repka ozimná je skvelou prerušovacou plodinou v obilninovej rotácii, jej zaradenie do osevného postupu má pozitívny vplyv na výnos nasledujúcej obilniny. Vďaka technológii Clear field dokáže elegantne vyriešiť porasty plné burín, jej tolerantné hybridy vieme úspešne pestovať na poliach s vysokou mierou infekcie nádorovitosti , a jej zdravotný stav je pozitívne korigovaný vďaka prítomnosti génu RLM7. Pozitív a invatívnych prístupov vieme nájsť oveľa viac. Repka ozimná je plodina, ktorej šľachtenie od konca druhej svetovej vojny nabralo a naberá vysoké obrátky. Jej pestovateľský koridor sa rozširuje aj do podmienok, v ktorých by si pestovateľ pred pár rokmi repku nedovolil zasiať. Do šľachtenia nových odrôd repky ozimnej sú investované nemalé finančné prostriedky, ale aj úsilie šľachtiteľských tímov. Produkcia nových hybridov je vysoká, čo sa každoročne odráža aj na množstve nových hybridov, ktoré spoločnosti uvádzajú na trh. Výber nie je jednoduchý, a kvalita sa často v plnej miere ukáže až po prvých zasiatych hektároch a sezónach pestovania. Správny výber produktu je kľúčový. Na tejto skutočnosti stavia svoj šľachtiteľský program aj značka Dekalb. Tradícia šľachtenia našich produktov sa pomaly blíži k 70-temu výročiu a náš šľachtiteľský program zahrňuje riešenie všetkých pestovateľských prekážok a výziev, s ktorými sa pestovatelia repky ozimnej stretávajú.

Aj pre túto sezónu máme, ako ste už určite stihli zaznamenať na polných prehliadkach porastov, pripravené hybridy, ktoré, ako pevne veríme, potešia svojich pestovateľov a uľahčia im prekonávanie všetkých špecifík a prekážok priamo v ich pôdno-klimatických podmienkach. Takéto „ušitie“ repky na mieru je skutočnou výzvou, samotný pestovateľ musí zohľadňovať špecifiká vlastných pestovateľských podmienok a zároveň musí čeliť tlaku verejnosti mimo agrárny sektor, ktorá tlačí na pestovateľov ekologickými nariadeniami a smernicami. Ochrana prírodných zdrojov a rozumné hospodárenie s prírodnými zdrojmi sa nevyhlo ani šľachteniu repky. Spotreba pridaného dusíka v technológii pestovania repky je vysoká a intenzifikácia hrá dôležitú rolu. Klimatické podmineky však často neumožnia plné využitie pridaného dusíka a aj napriek snahe pestovateľa nie je repka schopná pridaný dusík spotrebovať – využiť na tvorbu a moduláciu výnosu. Odpoveďou a riešením tejto situácie je hybrid DK Expansion, ktorý ako prvý prichádza so schopnosťou optimalizácie využitia pridaného dusíka. DK Expansion je prvou repkou, ktorá dokáže veľmi aktívne a rýchlo reagovať na dané pôdno-klimatické podmienky. Hlavne dokáže v plnej miere pracovať s aktívne prístupným dusíkom, ktorý okamžite premení na objem hmoty, vetvenie a produkciu šešúľ aj počas stresového obdobia. Že hybrid DK Expansion dokáže veľmi efektívne pracovať s dávkami dusíka, potvrdzujú aj skúsenosti pestovateľov z Francúzska, ktorí sú schopní vďaka tomuto hybridu zaistiť vysoké výnosy už pri maximálnych dávkach dusíka neprekračujúcich 130-170 kg! Neznamená to však, že DK Expansion pri vyšších dávkach s pridanými živinami nedokáže efektívne hospodáriť (tak ako niektoré hybridy, ktoré pravujú len do určitých dávok a dávky naviac nedokážu spracovať, nereagujú na intenzifikáciu a tieto živiny zostávajú nevyužité)! DK Expansion môžme označiť za nového pokračovateľa línie hybridov DEKALB, ktoré dokážu naplno fungovať pri nižších vstupoch, ale na maximum dokážu využiť mieru intenzifikácie, čo premenia na očakávaný výnos. Samotný hybrid je nápadný robusnejším habitom a výškou. Patrí medzi vyššie hybridy, ale pestovateľ sa v žiadnom prípade nemui obávať lámania alebo poliehania. Pre hybrid je charakteristická aj vysoká miera vetvenia – plný efekt dosahuje na neprehustených porastoch, počet rastlín na meter štvorcový v jarnom období by nemal presiahnuť 25 (30) rastlín, čo je optimum. Obávať sa ale nemusia ani pestovatelia, ktorí z rôznych príčin neboli schopní zabezpečiť dobrý štart porastu a na svojom poli majú len asi 15 rastlín na meter štvorcový. Pri dostatočnej výživovej podpore porastu a jeho ošetrovaní sú aj takéto porasty v konečnom dôsledku schopné dosiahnuť rekordnej úrody.

Z najnovšie zaregistrovaných repiek na Slovensku, a teda už lokálne aspoň v pokusoch preverených, máme tento rok v ponuke hybridy DK Execto a DK Exotter.

DK Exotter patrí medzi stredne skoré hybridy. Vo svojom hľadáčiku by ho mali mať pestovatelia, ktorí zacieľujú na kvalitu – teda na vysoký obsah oleja a kvalitu oleja v dosiahnutom výnose. DK Exottter je v potovnaní s druhou novinkou hybridom DK Execto „rýchlejší“ vo všetkých vývojových fázach a jednotlivé etapy prebiehajú v zvýšenom tempe. Samotný hybrid pracuje na vysokej úrovni od strednej miery intenzity, pre dosiahnutie kvalitatívnych parametrov oleja však doporučujeme pestovateľom intenzívnejšie pestovateľské podmienky s dôrazom na výživu mikroelementami, ktoré hrajú dôležitú rolu v technológii repky ozimnej. Okrem vysokej kvality a výnosu oleja pestovateľov určite poteší i hodnota HTS a celková kvantita výnosu. Hybrid DK Exotter sa podobne, ako jeho predchodca hybrid DK Exstorm dokáže veľmi dobre vyrovnať so stresom spôsobeným suchom alebo s jarným príchodom neskorších mrazov. Rastliny sú vyrovnané, s pevnými stonkami odolnými voči lámaniu a poliehaniu v období zberu.

 

 

 

 

Zrelostne neskorším je novinka DK Execto. Tento hybrid je charakteristický mierne neskorším nástupom a zapojením porastu v jesennom období. Pestovateľ sa však vôbec nemusí obávať nedostatočného vývoja pred zimou a samotným prezimovaním. Tak ako všetky repky z produkcie šľachtenia DEKALB, aj DK Execto prešiel náročnými testami v podmienkach suchej, kontinentálnej zimy na Ukrajine či v Turecku, kde sú zaistené bezsnehové zimné podmienky s mínusovými teplotami. DK Execto je hybrid charakteristický veľmi vysokým výnosom s vysokou hodnotou HTS, tieto parametre potvrdzujú aj výsledky štátnych odrodových skúšok.

Správny výber hybridu je naozaj kľúčovým krokom. U hybridov kukurice sa hodnota správneho výberu hybridu rovná 19% objemu úrody. O tom, aké percento je to u repky, oficiálne štatistiky mlčia, ale predpokladáme, že táto hodnota je výrazne vyššia. Však ktorá iná plodina zostáva na poli takmer rok, takmer rok musí čeliť nástrahám počasia, technológii či tlaku verejnosti? A ktorá plodina dokáže toto všetko úspešne prekonať? Spoločne s vami – našimi pestovateľmi – pevne veríme, že touto správnou odpoveďou budú aj vaše repky DEKALB.

Ďalšie novinky a podujatia
DK Exotter 23.5.2019
Integral® Pro 24.5.2019