Konferencia pre pestovateľov olejnín 15.12.2014

Pestovatelia sa v dňoch 19.-20. Novembra dočkali už 31. konferencie venovanej pestovaniu olejnín – repky, sóji, slnečnice, čiže plodín, ktorým sa darí najmä v Českej republike, kde sa aj obľúbená akcia konala. No aj Slováci si našli cestu, keďže repka je tretia najpestovanejšia plodina na Slovensku.

Konferencia sa tradične koná v Hluku, okres  Uherské Hradište, poriadá ju Svaz Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO), spoluporiadajúci podnik ZOD Poolšaví za rok 2014 a osivárske firmy.

Táto konferencia je pravidelne navštevovaná takmer tisíckou účastníkov. Prezentujú sa tu výsledky z oblasti výskumu a pestovateľskej praxe nielen z ČR, ale aj ďalších pestovateľsky významných krajín, napr. Poľska, SRN a Francúzska. 

Súvisiace informácie

Hluk 2014
Ďalšie novinky a podujatia
DK Exotter 23.5.2019
Integral® Pro 24.5.2019