Jarný seminár SPZO 11.2.2015

 

Jarný seminar SPZO sa koná  dňa 11. 2. 2015 (streda)

v obecnom kultúrnom dome  v Nitrianskych Hrnčiarovciach (okres Nitra)

 

Program:

9:00 – 9:30 Prezentácia a občerstvenie

9:30 – 13:30 Odborné prednášky a diskusia

1. Západoslovenský región Ing. Pomikala

2. Výživa repky olejky Dr. Ing. Hřivna

3. Regulácia a fungicídne ošetrenie porastov v sezóne 2015 Ing. Říha

4. Marketing repky Ing. Volf

(prestávka s občerstvením)

5. Odrodová problematika repky Doc. Ing. Baranyk, CSc.

6. Ochrana proti škodcom repky olejky Ing. Seidenglanz

7. Výsledky odrodových a fungicídnych pokusov v slnečnici Ing. Málek

13:30 Obed

 

Garant seminára za SPZO s.r.o.:

Ing. Martin Pomikala

e-mail: pomikala@spzo.cz

mobil: 0902 843 530

Ďalšie novinky a podujatia
DK Exotter 23.5.2019
Integral® Pro 24.5.2019