DK EXCEPTION 27.7.2018

Ozimná repka patrí medzi najpestovanejšie plodiny v Českej republike. Kvalita hybridov ozimných repiek sa neustále zlepšuje vďaka šľachtiteľskému a technologickému vývoju. DK Exception je vysokokvalitný hybrid ozimnej repky vhodný do chladných, ale i teplých oblastí s priamou reakciou na intenzívne podmienky.

Hybridné, ozimné repky Dekalb majú svojich verných pestovateľov a kvalita týchto hybridov si získava každým rokom viac nových pestovateľov. Tak ako aj samotné hybridy, i technologické zázemie pestovateľov sa výrazne zlepšuje a profesionálne pestovanie hybridov ozimných repiek si okrem špičkovej technológie žiada i kvalitné hybridy, ktoré veľmi plynule reagujú na zvolenú technológiu. Správne zvolená technológia v kombinácii so správne zvoleným hybridom, je tým pomyselným základom úspechu.

 

Kvalitné hybridy ozimných repiek musia spĺňať mnohé kritériá, vďaka ktorým získavajú hybridy prívlastok „kvalitné“. Už samotná ozimná repka má mnohé neprehliadnuteľné vlastnosti, ktoré ju radia medzi žiadané a pestované plodiny. Šlachtením a správnou selekciou hybridov, majú pestovatelia možnosť okúsiť výšku úrod, ktoré potvrdia ich správny výber pri voľbe hybridu a technológie. Vývoj nových hybridov repiek je náročný, niekoľkostupňový proces, v ktorom musia nové hybridy potvrdiť svoje kvality. Pestovateľské podmienky v Českej republike či na Slovensku predstavujú naozaj širokú škálu pôdno-klimatických pomerov. Aby boli nové hybridy schopné plne akceptovať a prispôsobiť sa daným podmienkam, selekcia nových hybridov prebieha v podmienkach, ktoré sú charakterizované rôznou kvalitou pôdy, pestovateľskou intenzitou, nedostatkom či prebytkom vody, suchým, horúcim počasím, respektíve extrémnym mrazom počas zimy. Nové hybridy Dekalb sú šľachtené a vyvíjané na šľachtiteľských a technických staniciach v Poľsku, Ukrajine, Maďarsku, Turecku, Nemecku či v centre celého šľachtenia hybridov Dekalb – vo francúzskom Boissay.

 

DK Exception je hybrid, ktorý svoje kvality dokázal a najmä stále dokazuje. Je to hybrid so stredne rýchlym zapojením porastu, veľmi dobre využívajúci jesenné obdobie na tvorbu koreňového systému a prípravu porastu na prezimovanie. Pozvoľnejší jarný štart je výrazne podporený prvými dávkami dusíka, ktoré rýchlo premieňa na regeneráciu a jarný reštart. Vysoký úrodový potenciál je založený už pri základnej agrotechnike a celkovej dávke dusíka 160 kg/ha. DK Exception však plnohodnotne využíva všetky intenzifikačné možnosti. Stredne vysoký až vyšší a robustnejší habitus rastlín je vyrovnaný, hybrid veľmi dobre vetví a nasadzuje šešule. Samotný hybrid dosiahol výborné výsledky v regionálnom registračnom procese a DK Exception dosiahol registráciu v českej republike už po dvoch rokoch v štátnych odrodových skúškach a je zaradený v zozname odporučených odrôd, kde si drží svoj niekoľkoročný úrodový priemer 121 % na pestované odrody.  Jeho adaptabilita, ale i skúsenosti pestovateľov, umožňujú jeho pestovanie v chladných, ale i teplejších oblastiach, čo je pri rýchlych klimatických a najmä ročníkových zmenách obrovskou výhodou a benefitom. DK Exception je stredne skorý hybrid s vyrovnaným dozrievaním.

 

DK Exception dosiahol výborné výsledky v pestovateľskej sezóne 2018, ktoré boli potvrdené dátami z poloprevádzkových plôch a prevádzkových plôch.

 

Tabuľka č. 1., DK Exception - úrody z poloprevádzkových plôch, Monsanto 2018

 

Lokalita (okres)

Úroda (9%, t/ha)

Ladmovce

4.23

Borovce

3.53

Jur nad Hronom

5.33

Horné Chlebany

4.51

Čachtice

4.77

Čeľadice

4.51

 

Tabuľka č. 2., DK Exception - úrody z prevádzkových plôch 2018

 

Lokalita

Plocha (ha)

Úroda (t/ha)

Bardoňovo

350

4.4

Topoľčianky

240

5.0

Kalná nad Hronom

200

4.75

Malé Ripňany

48

4.2

Svodín

30

4.0

Okoč

40

4.5

Ďalšie novinky a podujatia
DK Exotter 23.5.2019
Integral® Pro 24.5.2019