Deň poľa kukurice a slnečnice Sagrop 13.9.2018 12.9.2018

Vážení priatelia, obchodní partneri,

 

 

 

Spoločnosť Sagrop spol. s r.o. v spolupráci s

Pioneer Hi-Breed Slovensko s.r.o., Monsanto Slovakia s.r.o.,

 

Rapool Slovakia s.r.o., Syngenta Slovakia, s.r.o. , VP AGRO, spol. s r.o

 

Gabonakutató Nonprofit Kft, RWA Slovakia spol. s r.o., KWS Semena s.r.o., SAATBAU SLOVENSKO s.r.o., Limagrain Central Europe SE, Mas Seeds, Dow AgroSciences s.r.o., BASF Slovensko s.r.o.

 

si Vás týmto dovoľuje pozvať na

 

Deň poľa kukurice a slnečnice Sagrop 2018

 

dňa 13. septembra 2018 (štvrtok)

 

Miestom konania stretnutia je pokusné pole Sagrop, spol. s r.o., v katastri obce Šaľa-Veča

 

Program:

930 - 1000 prezentácia a privítanie na pokusnom poli Sagrop Šaľa

 

1000- 1200 prehliadka pokusov s kukuricou, zhodnotenie aktuálneho stavu porastov

 

 

 

Po ukončení prehliadky pokusných políčok Vás pozývame na chutný obed.

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Ing. Marek Psota

Ďalšie novinky a podujatia
DK Exotter 23.5.2019
Integral® Pro 24.5.2019