Deň poľa kukurice a slnečnice Sagrop 12.9.2018

Vážení priatelia, obchodní partneri,

 

Spoločnosť Sagrop spol, s.r.o. v spolupráci s Pioneer Hi-Breed Slovensko s.r.o., Monsanto Slovakia s.r.o., Rapool Slovakia s.r.o., Syngenta Slovakia s.r.o., VP AGRO, spol. s.r.o., Gabonakutató Nonprofit Kft, RWA Slovakia spol. s.r.o., KWS Semena s.r.o., SAATBAU SLOVENSKO s.r.o., Limagrain Central Europe SE, Mas Seeds, Dow AgroSciences s.r.o., BASF Slovensko s.r.o.

 

si Vás týmto dovoľuje pozvať na

 

Deň poľa kukurice a slnečnice Sagrop 2018

 

dňa 13. septembra 2018 (štvrtok)

Miestom konania stretnutia je pokusné pole Sagrop, spol. s.r.o., v katastri obce Šaľa-Veča

Program:

          9:30 - 10:00 Prezentácia a privítanie na pokusnom poli Sagrop Šaľa

        10:00 - 12:00 Prehliadka pokusov s kukuricou,

                              zhodnotenie aktuálneho stavu porastov 

 

Po ukončení prehliadky pokusných políčok Vás pozývame na chutný obed.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Marek Psota

 

Ďalšie novinky a podujatia
DK Exotter 23.5.2019
Integral® Pro 24.5.2019