Bayer & Monsanto / Advancing Together 13.3.2017

Cieľom je realizácia spoločnej vízie integrovanej ponuky pre poľnohospodársku výrobu, prinášajúca pokročilé riešenia pre pestovateľov. Tento projekt vytvorí hnací motor inovácií pre ďalšiu generáciu pestovateľov / 128 USD na jeden akciový podiel v rámci hotovostnej transakcie, čo predstavuje zvýšenie o 44% oproti štandardnej cene pre akcionárov Monsanto a celkovú hodnotu 66 mld. USD / Vytvorenie významnej hodnoty s očakávaným synergickým efektom cca 1,5 mld. USD ročne po uplynutí troch rokov/ Akcionári spoločnosti Bayer očakávajú kľúčové navýšenie EPS rádovo o jednociferné percento po uplynutí prvého roku po uzavretí transakcie a potom dvojciferné percento rastu po treťom roku/ Záväzkom je udržať si silnú pozíciu v USA - centrála spojenej divízie globálneho riaditeľstva Seeds &Traits pre Severnú Ameriku v St. Louis.

 

 

Werner Baumann (left), CEO spoločnosti Bayer AG, a Hugh Grant, Prezident a CEO spoločnosti Monsanto. Zoom image
Werner Baumann (left), CEO spoločnosti Bayer AG, a Hugh Grant, Prezident a CEO spoločnosti Monsanto.

Leverkusen / St. Louis, September 14, 2016 – Spoločnosti Bayer a Monsanto dnes oznámili, že podpísali definitívnu zmluvu o fúzii, na základe ktorej spoločnosť Bayer získa spoločnosť Monsanto za hotovostnú cenu 128 USD za jeden podiel. Dohodu jednohlasne schválilo predstavenstvo spoločnosti Monsanto ako aj predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Bayer. Podľa uzávierkovej ceny akciového podielu spoločnosti Monsanto ku dňu 9. mája 2016, teda v deň pred prvou písomnou ponukou spoločnosti Bayer pre Monsanto, táto ponuka predstavuje 44% navýšenie tejto ceny.

"S potešením oznamujeme spojenie našich dvoch veľkých spoločností. Predstavuje to veľký krok dopredu pre našu divíziu poľnohospodárskych produktov a posilňuje to vedúcu úlohu spoločnosti Bayer ako globálnej inovatívnej spoločnosti v oblasti biologických vied, s poprednou pozíciou v hlavných segmentoch, ktorá  prináša významný prínos svojim akcionárom, zákazníkom, zamestnancom a celej spoločnosti," povedal Werner Baumann, CEO Bayer AG. 

"Dnešné oznámenie je dôkazom všetkého, čo sme dokázali a hodnoty, ktorú sme vytvorili pre našich akcionárov v spoločnosti Monsanto. Veríme, že toto spojenie so spoločnosťou Bayer predstavuje ten najpresvedčivejší prínos pre našich akcionárov, s maximálnou istotou vďaka hotovostnej transakcii," povedal Hugh Grant, prezident a CEO spoločnosti Monsanto.

Zdokonalené riešenia pre pestovateľov

Táto transakcia spája dve odlišné, avšak vzájomne sa významne doplňujúce odvetvia. Spojená spoločnosť bude využívať vedúcu pozíciu spoločnosti Monsanto v oblasti produkcie semien a úpravy vlastností rastlín spolu so širokou škálou produktov na ochranu plodín od spoločnosti Bayer, v širokom rozsahu indikácií a plodín pre všetky hlavné geografické oblasti. Výsledkom bude, že pestovatelia dostanú k dispozícii širokú škálu riešení, ktoré budú spĺňať ich súčasné aj budúce potreby, vrátane pokročilých riešení v oblasti semien a osív a úpravy vlastností rastlín, digitálneho poľnohospodárstva a ochrany plodín.

Toto spojenie tiež spája popredné inovatívne kapacity a technologické platformy v oblasti výskumu a vývoja obidvoch spoločností, s celkovým ročným pro-forma rozpočtom pre výskum a vývoj na úrovni cca 2,5 mld USD. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska umožní spoločný podnik akceleráciu inovácií a prinesie zákazníkom pokročilé riešenia a optimalizované produkty na základe analytické prístupu k agronomickým dátam, s podporou aplikácií pre digitálne poľnohospodárstvo. Očakáva sa, že to farmárom prinesie výrazné a trvalé prínosy: od lepšieho nákupu a zvýšeného pohodlia po vyššie výnosy, lepšiu ochranu životného prostredia a vyššiu udržateľnosť.

"Poľnohospodárstvo je ústredným prvkom jednej z najväčších výziev našej doby: ako do roku 2050 nakŕmiť ďalšie 3 miliardy ľudí na svete a to ekologicky udržateľným spôsobom. Obidve spoločnosti sú presvedčené, že táto výzva si vyžaduje nový prístup, ktorý systematickejším spôsobom integruje odbornosť v oblasti semien a úpravy vlastností rastlín a v oblasti ochrany plodín, vrátane biologických preparátov, s veľkým dôrazom na inovácie a udržateľné poľnohospodárske postupy," povedal Liam Condon, člen správnej rady spoločnosti Bayer AG a vedúci divízie plodín.

"V poľnohospodárstve vstupujeme do novej éry - do éry s veľkými výzvami, ktoré si vyžadujú nové a udržateľné riešenia a technológie, ktoré pestovateľom umožňujú vypestovať viac a lacnejšie. Toto spojenie so spoločnosťou Bayer to práve zabezpečí – hnací motor inovácie, ktorý spojí portfólio spoločnosti Bayer v oblasti plodín s našimi prvotriednymi nástrojmi v oblasti semien a úpravy vlastností rastlín a v oblasti digitálneho poľnohospodárstva tak, aby sme pestovateľom mohli pomôcť prekonávať budúce prekážky. Spoločne budú Monsanto a Bayer stavať na našej hrdej tradícii a na histórií inovácií v poľnohospodárstve, pričom prinesú pestovateľom komplexnejšie a širšie riešenia," povedal Grant.

 

Vytváranie hodnôt

Pro forma spoločné tržby v oblasti poľnohospodárskych výrobkov v kalendárnom roku 2015 dosiahli 23 mld. EUR. Spojená spoločnosť bude mať veľmi dobrú pozíciu v rámci poľnohospodárskeho odvetvia, s výrazným potenciálom dlhodobého rastu. Okrem atraktívneho potenciálnu dlhodobého rastu hodnoty spojených podnikov, spoločnosť Bayer očakáva, že transakcia prinesie akcionárom nárast výnosu z podielov (EPS) už v prvom roku po uzavretí dohody a dvojciferný percentuálny nárast v treťom ukončenom roku. Spoločnosť Bayer potvrdila predpoklady týkajúce sa synergických efektov v oblasti tržieb a nákladov v rámci hĺbkovej analýzy (due diligence) a očakáva celkový prínos súčinnosti pre ročný výsledok EBITDA na úrovni približne 1,5 mld. USD po uplynutí troch rokov, ako aj ďalšie synergické prínosy z integrovaných riešení v ďalších rokoch.

Podmienky financovania a uzavretia transakcie

Spoločnosť Bayer zamýšľa transakciu financovať kombináciou úveru a vlastného imania. Predpoklad je, že podiel z vlastného kapitálu na úrovni cca 19 mld. USD vzíde z emisie povinne konvertibilných dlhopisov a z emisie práv na upisovanie. Premosťovací úver na úrovni 57 mld. USD prisľúbilo konzorcium BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC a JP Morgan. 

Spoločnosť Bayer má spoľahlivú minulosť disciplinovaného splácania úverových prostriedkov po veľkých akvizíciách a verí, že k zlepšeniu finančného profilu prispeje výrazný cash flow spojeného podniku. Cieľom spoločnosti Bayer je po uzavretí transakcie dosiahnuť úverový rating na úrovni investičného ratingu a dlhodobo sa snaží o dosiahnutie ratingovej kategórie "A".

Akvizícia podlieha štandardným podmienkam, vrátane povinnosti schválenia fúzie akcionármi Monsanto a povinnosti získania potrebných regulatívnych povolení. Transakcia by mala byť uzavretá do konca roku 2017. Spoločnosti budú spolupracovať s regulátormi za účelom dosiahnutia úspešného uzavretia transakcie. Navyše spoločnosť Bayer podpísala zábezpeku pre protimonopolné konanie v hodnote 2 mld. USD, čím potvrdzuje svoje presvedčenie, že získa potrebné regulatívne povolenia.

Centrála a zamestnanci 

Spojená poľnohospodárska divízia bude mať globálnu obchodnú centrálu Seed & Traits v St. Louis, Missouri, globálnu centrálu pre ochranu plodín a pre vývoj v oblasti plodín (Crop Protection & overall Crop Science) v  Monheime, v Nemecku, ďalej významné ústredie v meste Durham, Severná Karolína, ako aj v mnohých ďalších lokalitách v USA a po celom svete. Divízia digitálneho poľnohospodárstva spojeného podniku bude mať centrálu v meste San Francisco, v Kalifornii. 

"Toto spojenie predstavuje obrovskú príležitosť pre zamestnancov, ktorí budú stať na špici inovácií v našom sektore. Táto transakcia tiež rozširuje silný záväzok spoločnosti Bayer voči USA, rozvíjajúci našu 150-ročnú históriu podnikania v 25 štátoch a zamestnávania viac ako 12,000 zamestnancov v tejto krajine. Som presvedčený, že Monsanto bude prekvitať ako súčasť jednej z najviac rešpektovaných a dôveryhodných spoločností na svete," povedal Baumann.

Spoločnosť Bayer má rozsiahle skúsenosti v oblasti úspešnej integrácie a akvizícií z hľadiska podnikania, geografického hľadiska ako aj z kultúrneho pohľadu a zostáva verná svojej silnej kultúre inovácií, udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

Poradcovia pre túto transakciu

BofA Merrill Lynch a Credit Suisse sú v pozícii hlavných finančných poradcov a štrukturálnych bánk pre spoločnosť Bayer a zároveň sú súčasťou finančnej štruktúry pre transakciu; Rothschild je dodatočným finančným poradcom pre Bayer. Právnymi poradcami spoločnosti Bayer sú Sullivan & Cromwell LLP (M&A) a Allen & Overy LLP (financovanie).

Morgan Stanley & Co. a Ducera Partners sú finančnými poradcami a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz sú právnymi poradcami pre Monsanto.


Poznámka:

Ďalšie informácie nájdete na internete na adrese: www.advancingtogether.com

 

Bayer: Veda pre lepší život

Bayer je globálna spoločnosť s kľúčovými kompetenciami v oblasti Life Science (Veda pre život) v zdravotníctve a poľnohospodárstve. Jej výrobky a služby sú navrhované tak, aby prispievali ľudom a zlepšovali kvalitu ich života. Zároveň sa skupina snaží vytvárať hodnoty prostredníctvom inovácií, rastu a sily vysokého zisku. Spoločnosť Bayer je verná princípu udržateľného rozvoja a svojim sociálnym a etickým povinnostiam ako člen občianskej spoločnosti. Vo fiškálnom roku 2015 skupina zamestnávala približne 117 000 zamestnancov a dosiahla tržby na úrovni 46,3 mld. EUR. Kapitálové výdavky dosiahli 2.6 mld. EUR, výdavky v oblasti výskumu a vývoja dosiahli 4.3 mld. EUR. Tieto údaje zahŕňajú aj dáta pre divíziu high-tech polymérov, ktorá bola emitovaná na burze v podobe nezávislej spoločnosti pod menom Covestro dňa 6. októbra 2015. Viac informácií na: 
www.bayer.com.


O spoločnosti Monsanto

Monsanto sa zaväzuje prinášať širokú škálu riešení v snahe pomôcť nakŕmiť našu rastúcu populáciu. Vyrábame semená pre ovocie a zeleninu a hlavné plodiny - ako je kukurica, sója a bavlna - ktoré pomáhajú farmárom dosahovať lepšie výnosy za súčasného efektívnejšieho využívania vody a ďalších dôležitých zdrojov. Pracujeme na tom, aby sme našli udržateľné riešenia pre zdravie pôdy, pre využívanie dát na zlepšenie pestovateľských postupov a zachovanie prírodných zdrojov a poskytujeme výrobky na ochranu plodín pre minimalizovanie škôd spôsobených škodcami a chorobami. Prostredníctvom programov a partnerstiev spolupracujeme s farmármi, výskumníkmi, neziskovými organizáciami, univerzitami a inými organizáciami, ktoré pomáhajú vyriešiť niektoré z najväčších globálnych výziev. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Monsanto, o našich cieľoch a o viac ako 20 000 našich zamestnancov, navštívte:
discover.monsanto.com a monsanto.com. Sledujte naše podnikateľské aktivity na Twitter® natwitter.com/MonsantoCo na firemnom blogu, Beyond the Rows® na monsantoblog.com alebo sa prihláste na odber našich tlačových vyhlásení - News Release RSS Feed.

Zdroj článku: https://www.bayer.sk/sk/spravy/

Ďalšie novinky a podujatia
DK Exotter 23.5.2019
Integral® Pro 24.5.2019