DKC5144
STABILITA V KAŽDOM PROSTREDÍ Vysoký objem zelenej hmoty, ysoký podiel škrobu v zelenej hmote ako základ pre bioplynové stanice kvalitná silážna hmota s vyváženými parametrami, stabilný a nenáročný hybrid
Prísušky:
veľmi odolné
Chlad:
veľmi odolné
Listové Choroby:
veľmi odolné
FAO siláž: 340
Zrelost: stredne skorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: stredná
Typ rastliny z pohladu dozrievania: stay-green
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - SILÁŽ
80000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - SILÁŽ
85000
Siláž:
Bioplyn:
Prednosti

• Hybrid veľmi dobre pracuje už od strednej miery intenzity, veľmi dobre hospodári s vodou.
• Vhodný pre pestovateľov s bioplynovými stanicami, vďaka vysokému objemu zelenej hmoty a vysokému obsahu škrobu v zrne.
• Hybrid je možné zaradiť aj na ľahšie pôdy, veľmi dobre tiež odoláva prísuškom.
• Dostatočný prísun živín a agrotechnika výrazne ovplyvňujú objem zelenej hmoty.
• Vďaka vyváženým silážnym parametrom je hybrid vhodný aj na výkrm dobytka.