DKC5144
NENÁROČNÝ A NAJMÄ PRE CHLADNÉ LOKALITY Silážny hybrid s vylepšenou suchovzdornosťou v teplejších oblastiach.
Prísušky:
veľmi odolné
Chlad:
veľmi odolné
Listové Choroby:
veľmi odolné
FAO siláž: 340
Zrelost: veľmi skorá
Typ zrna: medzityp
Výška hybridov: nízka
Typ rastliny z pohladu dozrievania: stay-green
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - SILÁŽ
80000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - SILÁŽ
85000
Siláž:
Bioplyn:
Prednosti
• Rozvetvený, husto olistený hybrid na siláž a bioplyn
• Víťazí nad najnáročnejšími stresovými podmienkami
• Výborná odolnosť voči prísuškom v čase tvorby šúľkov potvrdená rokom 2015
• Skvelé kvalitatívne parametre, predovšetkým pre vysokoprodukčné dojnice
• Pevná stonka a nízko nasadené šúľky predchádzajú poliehaniu