DKC5031
NEDOSTIŽNÝ ÚRODOVÝ REKORDÉR Vysoko kvalitné, nelámavé zrno. Výborná adaptabilita už od strednej intenzity pestovania. Vysoký úrodový potenciál. Silný koreňový systém ako základ stability a úrody.
Prísušky:
odolné
Chlad:
stredne odolné
Listové Choroby:
veľmi odolné
FAO zrno: 460
Zrelost: neskorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: nízka
Typ rastliny z pohladu dozrievania: rýchlo dozrievajúci
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - ZRNO
70000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - ZRNO
72000
Zrno:
Prednosti

• Hybrid je schopný rekordných úrod už od strednej miery pestovania

 

• Naplno prejaví svoj potenciál v teplých lokalitách južného Slovenska

 

• Dobre hospodári s vodou a živinami, čo sa veľmi rýchlo prejavuje na habituse rastlín a najmä na úrode


• Výborný zdravotný stav, pevné stonky, veľmi dobre toleruje listové škvrnitosti bez redukcie úrody

 

•  Ideálny ako neskorší partner hybridu DKC5007.