DKC4670
PRE TEN NAJVYŠŠÍ VÝKON Vysoký úrodový potenciál, zdravé rastliny s pevnými stonkami a silným koreňovým systémom, kvalitné zrno dentového typu, vyrovnaný habitus s rovnomerne nasadenými šúľkami
Prísušky:
odolné
Chlad:
stredne odolné
Listové Choroby:
odolné
FAO zrno: 280
Zrelost: stredne skorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: stredná
Typ rastliny z pohladu dozrievania: rýchlo dozrievajúci
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - ZRNO
70000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - ZRNO
72000
Zrno:
Prednosti
• Najvyššie výnosy vo FAO skupine 340+, výnosová stabilita.
• Hybrid veľmi dobre toleruje periódy sucha.
• Pevné stonky minimalizujú straty pri zbere.
• Vyššia intenzita pestovania sa priamo odrazí na výške a kvalite výnosu.
• Časté kvitnutie predchádza možnému poklesu výnosov, spôsobených tepelným stresom na začiatku júla.