DKC4541
VÝNOSY NAD 100 % Veľmi vysoký výnosový potenciál, adaptabilný na rôzne pôdne podmienky, výborná reakcia na pridané vstupy, zdravé rastliny - silné stonky a silný koreňový systém
Prísušky:
veľmi odolné
Chlad:
odolné
Listové Choroby:
veľmi odolné
FAO zrno: 350
Zrelost: stredne skorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: stredná
Typ rastliny z pohladu dozrievania: rýchlo dozrievajúci
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - ZRNO
65000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - ZRNO
72000
Zrno:
Bioetanol:
Prednosti

• Hybrid pre pestovateľov, ktorí pri vložených vstupoch očakávajú maximálnu úrodu s vysokou kvalitou zrna

• Stredne skorý hybrid, ktorý zaistí maximálny výnos s veľmi kvalitným zrnom.

• Všetky pridané vstupy sa priamo odzrkadlia na výške výnosu.
• Stredne vysoký hybrid so stabilným habitom, pevné nepoliehajúce stonky.
• Tolerancia voči chladu – môže sa siať skôr.
• Klasický dentový hybrid s vyrovnaným nasadením šúľkov.
• Hybrid je skvelým „ročníkovým“ partnerom hybridu DKC4590 – táto dvojica dokáže minimalizovať ročníkové straty a maximálne využiť sezónne podmienky.