Úrodové výsledky kukurice

Úrodové výsledky kukurice

16.12.2015
Úrodové výsledky kukurice

Kukurice DEKALB® dosiahli v zberovom roku 2016 pri prepočte na 14% vlhkosť t/ha tieto úrodové výsledky:

 

DKC3623 (FAO 290) – lokalita Smolenice (TT): 15,05 t/ha

DKC3939 (FAO 300) NOVINKA 2016 – lokalita Budmerice (TT): 13,68 t/ha

DKC4590 (FAO 350) – lokalita Smolenice (TT): 15,14 t/ha

DKC4555 (FAO 360) možná NOVINKA sezóny 2018 – lokalita Smolenice (TT): 15,80 t/ha

DKC4541 (FAO 360) NOVINKA 2016 – lokalita Budmerice (TT): 15,85 t/ha

DKC4608 (FAO 380) – lokalita Palárikovo (NZ): 14,97 t/ha

DKC4943 (FAO 380) možná NOVINKA sezóny 2018 – lokalita Palárikovo (NZ): 16,52 t/ha

DKC4795 (FAO 380) – lokalita Rybany (BN): 12,03 t/ha

DKC4717 (FAO 410) – lokalita Zemné (NZ): 16,32 t/ha

DKC5007 (FAO 440) – lokalita Palárikovo (NZ): 16,39 t/ha

DKC5222 (FAO 450) – lokalita Vráble (NR): 15,29 t/ha

DKC5031 (FAO 460) NOVINKA 2016 lokalita Palárikovo (NZ): 16,76 t/ha

 

Viac úrodových výsledkov kukurice z jednotlivých lokalít Slovenska nájdete na  www.dekalbclub.sk

 

Brožúru s kompletnými úrodovými výsledkami vrátane lokalít si môžete stiahnuť v PDF formáte nižšie.