YieldGard® - Insekt-rezistentná kukurica

YieldGard® - Insekt-rezistentná kukurica

30.1.2013
YieldGard® - Insekt-rezistentná kukurica

YieldGard® insekt-rezistentná kukurica je geneticky vylepšená kukurica odolná voči vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis).

Vijačka kukuričná je najvýznamnejším hmyzím škodcom kukurice vo viacerých krajinách Európy, kde spôsobuje významné straty úrody. V podmienkach Slovenska je bežne zaznamenávané až 30% zníženie úrody v závislosti na populačnej hustote vijačky, ktorá má v našich podmienkach jednu, v najteplejších ročníkoch a oblastiach dokonca až dve generácie ročne. Larvy vijačky sa živia všetkými časťami rastliny. Vyžraté časti v steblách (tunelovanie) spôsobujú vyššiu lámavosť rastlín a tým značné straty pri zbere.

Poškodenie šúľka má okrem redukcie úrody mimoriadny význam pre kvalitu produktu, pretože predstavuje vstupnú bránu pre infekciu hubovitých chorôb (Fusarium spp.), ktoré produkujú nebezpečné mykotoxíny kontaminujúce zrno i siláž.

Spoločnosť Monsanto vyvinula technológiu YieldGard® umožňujúcu cielenú a trvalú ochranu proti vijačke kukuričnej.

Kukurica YieldGard® produkuje v listoch, stonkách a klasoch dostatočné množstvo Bt proteínu, ktorým sa kukurica účinne chráni proti víjačke kukuričnej od výsevu až po zber. Rastliny majú teda možnosť sa normálne vyvíjať, prijímať živiny a vodu a lepšie tak odolávať možným nepriaznivým poveternostným podmienkam. Technológia YieldGard® tak popri kvalitnejšej a výnosnejšej produkcii prispieva k zvýšeniu efektivity poľnohospodárskej výroby.

Napadnutie vijačkou kukuričnou je častou príčinou vzniku sekundárnej infekcie rastliny plesňami (Fusarium spp.). Toto je vysvetlené troma mechanizmami:

 • vyžraté chodbičky môžu byť vstupnou bránou pre plesne,
 • škodca, ktorý je počas diapauzy v kontakte s pôdou, môže niesť spóry plesní,
 • poškodené rastliny sú viac citlivé k infekcii

 

Výskyt mykotoxínov v poľnohospodárskych produktoch je problémom, ktorým sa musí každý pestovateľ vážne zaoberať. Jedným z riešení, umožňujúcim zdravšiu a efektívnu produkciu kukurice, je využitie novej technológie insekt-rezistentnej kukurice YieldGard®.

YieldGard® - vlastnosti:

 • účinná kontrola vijačky kukuričnej po celú dobu pestovania
 • účinok vo všetkých častiach rastliny
 • kontrola škodca nezávislá na počasí
 • jednoduchá manipulácia
 • redukcia použitia insekticídov a tým značná úľava pre životné prostredie
 • úspora nákladov na aplikáciu insekticídov alebo iných metód ochrany proti vijačke
 • časová úspora, odpadá nutnosť signalizácie príletu škodlivého hmyzu
 • kvalitná a zdravá kukurica je lepšie chránená proti napadnutiu hubovými chorobami
 • nižšie straty pri zbere vďaka stabilnejšej kukurici
 • vyššia úroda vďaka zdravým rastlinám, ktoré efektívne využívajú živiny a pod
Ďalšie informácie o technológii YieldGard ® nájdete na stránke www.yieldgard.eu