Úspešná sezóna 2014 v znamení hybridov DEKALB

Úspešná sezóna 2014 v znamení hybridov DEKALB

10.11.2014
Úspešná sezóna 2014 v znamení hybridov DEKALB

Hoci sa kukuričná sezóna z počiatku javila ako plynulá, samotný priebeh poznačilo niekoľko klimatických momentov.

Rok iný, ako všetky ostatné

Väčšina pestovateľov sleduje najmä priebeh a objem zrážok. Mierne podpriemerný bol najmä marec a jún. Po zvyšok  sezóny sa zrážky prejavili v opačnom smere a najmä obdobie od júla bolo zrážkovo nadprimerné. Treba zdôrazniť, že teplotne ročník 2014 veľmi nezaostával za minulým rokom. Výrazný rozdiel, sme však zaznamenali v podmienkach oblačnosti, ktorá bola v tejto sezóne nadpriemerná. Podľa prvých ohlasov a výsledkov zberov si hybridy kukuríc DEKALB opätovne vydobili popredné miesta v rebríčkoch úspešnosti.

Skoré a úrodné zrno

V rámci tohto segmentu si už v tretej sezóne po sebe pozíciu favorita obhájil hybrid DKC3623. Hoci je to najskorší zrnový hybrid, je to zrejme jediný zrnový hybrid skorého segmentu všeobecne, ktorý sa dokáže pochváliť šúľkami s 20 radmi zŕn. Tento stav potvrdzuje i jeho vysoký štandard tolerancie voči stresovým faktorom. Hoci je v ponuke hybridov už tretiu sezónu, je stále „neobjaveným“ hybridom.

Najpestovanejšie kukurice

Zrnový segment stredne skorých, teda skupiny FAO 320 – 380, je tou najpestovanejšou a najväčšou skupinou na Slovensku. Na klasické hviezdy tipu DKC4590, DKC4795 či DKC4608 sme si už zvykli, je teda najvyšší čas zaradiť nový, ešte „neopozeraný“ hybrid, ktorý opäť posunie pestovateľskú latku smerom k vyššej kvalite a kvantite produktu. Novinkou v tomto smere je zrnový hybrid DKC4717. Jeho nástup je naozaj triumfálny a už teraz si drží jednoznačný náskok. Tento hybrid má plné právo stať sa spoľahlivým zástupcom stredne neskorého segmentu, ale i prepojovacím mostíkom k neskorému zrnovému segmentu, ktorému patria najmä južné čati Slovenska.

Juh Slovenska a vysoké úrody

I v tomto segmente majú hybridy DEKALB svoje pevné miesto a možno najznámejší hybrid DKC5007 si už vytvoril širokú základňu svojich spokojných pestovateľov. Práve tých poteší novinka tohto segmentu, hybrid DKC5222 (FAO 440 – 450), ktorého úlohou je dopĺňat pestovateľské plochy hybridu DKC5007, najmä na kvalitnejších a v intenzívnejších podmienkach, nielen južného Slovenska.

Silážne prekvapenia

Siláž je výzvou, ktorú sa nám vďaka šľachtiteľskému a technologickému tímu darí napĺňať. DEKALB si v tomto smere skoro každý pestovateľ spája s hybridom DKC5542 – pevne verím, že je to najmä vďaka jeho výsledkom a možno aj prezývkou, ktorou ho častujú najmä v nemecky hovoriacich krajinách – „zelená smršť“. I zelená smršť má však silného a spoľahlivého partnera, ktorý sa výborne zapísal v tomto pestovateľskom ročníku. Sú Vaše polia a bioplynové stanice dostatočne pripravené na úrodu hybridu DKC6031 (FAO 460)?

Nie je na čo čakať, veď na kvalitu hybridov DEKALB sa zvyká veľmi ľahko!