Suchovzdornosť kukuríc

Suchovzdornosť kukuríc

12.11.2012
Suchovzdornosť kukuríc

Každý pestovateľ má k jednotlivým pestovateľským sezónam priradené konkrétne prívlastky, a tak roky 2003, 2007 či ten 2012 boli charakterizované suchom – na niektorých miestach až extrémnym.

Prírodu však ovládať nemôžeme, ale šľachtiteľským prístupom a inovatívnymi metódami v šľachtení vieme aspoň z časti naprogramovať hybridy kukurice tak, aby rokom ako 2003, 2007 či 2012 vedeli čeliť.

Naprogramovať rastlinu, v našom prípade kukuričný hybrid, na schopnosť prekonávať a vzdorovať suchu, nie je vôbec jednoduché. Samotná reakcia na vodný stres je spleťou geneticky podmienených reakcií, samotné načasovanie obdobia sucha a jeho trvanie nie je vopred dané.

Šľachtiteľ a výskumník Paxton Payton definoval proces šľachtenia suchovzdornosti takto: „Je ťažké vyladiť rastlinu a  jej gény tak, aby  sa vedeli vysporiadať so suchom, keď nemáte tušenie, kde a kedy sucho príde, alebo ak vôbec príde.“

Prvou suchovzdornou lastovičkou bol hybrid DKC4490. Jeho uvedeniu na trh  predchádzal pestovateľský úspech v extrémnom roku 2007. Tajomstvom bol proces plne synchronizovaného kvitnutia samčích a samičích kvetov, a teda plné využitie fyziologickej zrelosti peľu a vlásia v rovnakom čase.

Po úspechu hybridu DKC4490 nasledoval hybrid DKC4590, ktorý okrem synchronizácie kvitnutia ponúkol aj prvú habitusovú prestavbu – zmenu postavenia listov a prepojenie funkcie stonky a koreňového systému, čo sa v plnej miere prejavilo i na výsledných úrodách, a tento hybrid sa stal rekordérom. Nový habitus rastlín a schopnosť plného využitia každej zelenej časti rastliny a netienenia si listov medzi jednotlivými internódiami stonky sa podstatnou mierou podieľa na výške úrody.

Keďže samotný proces šľachtiteľských inovácií i naďalej pokračuje, značka DEKALB ponúka tiež hybrid DKC4795, ktorý v sebe nesie všetky technologické novinky zamerané na riešenie podmienok sucha a suchovzdornosti. Prestavbou prešiel i hybrid DKC4608, medzi pestovateľmi známy ako zlaté zrnko, a z jeho úrody sa potešia najmä dodávatelia komodity pre škrobárenský či liehovarnícky priemysel.

Skorý zrnový segment kukuríc na úrovni FAO skupiny 300 zaujmú DKC3623DKC4025, ktoré okrem suchovzdornosti veľmi dobre hospodária i so zdrojom  výživy, a sú teda vhodnou voľbou do okrajových, alebo menej priaznivých podmienok pestovania kukurice.