Produkčný system Clearfield

Produkčný system Clearfield

14.11.2014
Produkčný system Clearfield

V Slovenskej republike je v súčasnej dobe zavádzaný nový systém pestovania repky ozimnej - systém Clearfield®. Jeho podstatou je kombinácia vysoko účinného herbicidu Cleravis® a výkonných hybridov repky, ktoré sú kompatibilné len s týmto herbícidom.

 

Prínosy herbicidu Cleravis® pre pestovateľov repky

  • veľmi široké spektrum účinnosti na dvojkličnolistové a jednokličnolistové buriny, vrátane všetkých kapustovitých burín, pakostov, lipkavca a výdrolu obilnin
  • jedným ošetrením sa vyriešia všetky uvedené burinné druhy
  • flexibilita v termíne aplikácie – možno ošetrovať od vzchádzania až do fazy 4 listov repky
  • pôsobí kontaktne cez listy a zároveň má pôdnu účinnosť na vzchádzajúce buriny
  • je vhodný pre všetky systémy pestovania, vrátane minimalizačného spracovania pôdy
  • je dobre miešateľný s insekticídmi a regulátormi rastu
  • je veľmi dobre znášany repkou (žiadne prejavy fytotoxicity), repka po aplikácii nežltne
  • k dispozícii sú výkonné hybridy repky DEKALB z ponuky významných šľachtiteľských firiem

 

Formulacia suspenzny koncentrat (SC)

Účinné látky imazamox 17,5 g/l, metazachlor 375 g/l, quinmerac 100 g/l

Aplikačná dávka 2,0 l/ha + 1,0 l/ha zmáčadlo Dash HC

Termín aplikácie

postemergentne, BBCH 12–14, idealne v dobe, keď sú jednokličnolistové a dvojkličnolistové buriny (vr. výdrolu obilnín) v priemere vo fáze dvoch pravých listov

Tolerancia plodinou vynikajúca; je určený výhradne pre ClearfieldR odrody

Spektrum účinku

veľmi široké spektrum účinku, dvojkličnolistové buriny vrátane kapustovitých, jednokličnolistové buriny vrátane výdrolu obilnín