Mýty a fakty o spoločnosti Monsanto

Mýty a fakty o spoločnosti Monsanto

30.5.2014
Mýty a fakty o spoločnosti Monsanto

Spoločnosť Monsanto patrí bohužiaľ k tým spoločnostiam, ktoré musia svoju povesť, činy neustále obhajovať a vysvetlovať. Pre tých z Vás, ktorých zaujímajú fakty a máte otázky o aktivitách firmy, bola pripravená táto brožura, ktorá osvetlí viacej mýtov, ktoré sa šíria o Monsante vo svete.

 

myths-facts-image

 

TRI FAKTY, KTORÉ BY STE MALI VEDIEŤ O SPOLOČNOSTI MONSANTO

 

1. Spoločnosť Monsanto prispieva k udržateľnému rozvoju poľnohospodárstva a zlepšuje životy ľudí tým, že pomáha farmárom dopestovať viac lepších a cenovo dostupnejších potravinárskych plodín na menšej rozlohe pôdy s menšou spotrebou vody, energie, menším množstvom odpadu a menšími starosťami.

2. Spoločnosť Monsanto je lídrom v oblasti poľnohospodárskych riešení od šľachtenia rastlín po presný osev, biotechnológie, biologické osivá, ochranu a analýzu plodín, ktoré pomáhajú zvyšovať úrodnosť a zlepšovať životy ľudí.

3. Spoločnosť Monsanto podporuje právo každého človeka vybrať si nástroje a potraviny, ktoré potrebuje. 

 Zdroje: Hodnotenie priemyselného výskumu a vývoja v EÚ za rok 2013 - http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html, Prieskum inštitútu Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) 2013

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Predáva spoločnosť Monsanto v Európe geneticky modifikované osivá?

Áno – ale nie toľko, ako by ste si mysleli. V západnej Európe je až 99% osív predávaných spoločnosťou Monsanto geneticky nemodifikovaných. Osivá kukurice s jedným geneticky modifikovaným znakom sa predávajú v Španielsku a Portugalsku už 15 rokov a pomohli obom krajinám zvýšiť hektárové výnosy a znížiť potrebu dovozu a zároveň šetriť vodu a energiu.4 Veľmi malé množstvá takéhoto osiva boli zasiate aj v iných európskych krajinách.4

 

Aké činnosti realizuje spoločnosť Monsanto v krajinách blízkeho východu a v Afrike (EMEA)?

Spoločnosť Monsanto sa v regióne EMEA venuje trom základným oblastiam5: osivá kukurice, bavlny a repky ozimnej, chemické látky na ochranu plodín a osivá zeleniny. Naše bežné osivá kukurice a repky ozimnej boli úspešné obzvlášť v Európe, pričom biotechnologicky upravená kukurica a bavlna sú veľmi úspešné v Afrike. Sme tiež lídrom na trhu v predaji osiva brokolice a rajčín v Európe a náš prípravok Roundup je jedným z najpredávanejších herbicídov na svete.

Prečo potrebujeme chemické prípravky v poľnohospodárstve?

Ničenie burín 6 je trvalou výzvou pre každého poľnohospodára. Herbicídy sú základným a najúčinnejším nástrojom ničenia burín a maximalizácie výnosnosti plodín používaných poľnohospodármi. Herbicídy umožňujú používať metódy šetrného obrábania pôdy (orania) ako napr. nulové alebo obmedzené obrábanie. Bez použitia herbicídov by šetrné obrábanie pôdy nebolo vôbec možné, čím by sa eliminovali výhody ako znižovanie erózie pôdy alebo pokročilá regulácia vlhkosti pôdy.7

 

Predáva spoločnosť Monsanto organické osivá?

Organické osivá predávame biofarmárom, nie je ich však veľa. Organické potraviny dosahujú vo väčšine európskych krajín trhový podiel menej ako 5%, a dokonca aj v baštách organických potravín ako sú Dánsko, Rakúsko a Švajčiarsko nie je tento podiel vyšší ako 10%.8 Realita je taká, že pre organické potraviny sa rozhoduje len malá menšina populácie.

 

Prečo si spoločnosť Monsanto patentuje osivá?

Patenty vytvárajú stimuly pre investície 9, ktoré sú prínosné pre spoločnosť. Pestovatelia rastlín, jednotliví vedci a univerzity ako aj celé firmy si dávajú patentovať jedinečné a originálne vynálezy v oblasti zlepšovania rastlín.

Tento proces nie je špecifický pre spoločnosť Monsanto ani Európsku Úniu. Patenty zabezpečujú rovnováhu medzi odmeňovaním vynálezcu a rozvojom duševného vlastníctva a zabezpečujú prístup verejnosti k detailným informáciám o vynáleze ako aj bezplatný prístup k vynálezu v budúcnosti.

 

Prečo tak veľa ľudí kritizuje spoločnosť Monsanto?

Nikdy sa nám nepodarí uspokojiť všetkých, hlavne ak odmietajú moderné pestovateľské techniky, slobodný obchod a multinárodné korporácie. Myslíme si, že zlepšujeme životy ľudí a pomáhame farmárom dopestovať viac lepších a cenovo dostupnejších potravín na menšej rozlohe pôdy s menšou spotrebou vody, energie, menším množstvom odpadu a menšími starosťami. Sme vďační, že tisíce farmárov, malých aj veľkých, si rok čo rok vyberajú znova naše výrobky, a že našich 22 000 zamestnancov spoločnosť Monsanto stále považuje za vynikajúceho zamestnávateľa.10

 

4 http://fundacion-antama.org/el-cultivo-de-maiz-bt-hapermitido-la-reduccion-de-las-importaciones-de-maizen-espana-en-mas-de-853-mil-toneladas-desde-1998/

5 http://monsantoblog.com/2013/07/18/monsantosbusiness-in-europe/

6 http://www.monsanto.com/products/pages/weed-control.aspx

7 „Zachovávanie produktivity poľnohospodárstva pomocou diverzifikovanej ochrany proti burinám“, Monsanto, 2014

8 Zdroj: Prieskum Výskumného ústavu organického poľnohospodárstva (FiBL) 2013. https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/ 1636-organic-world-2014.pdf

9 http://www.monsanto.com/newsviews/pages/patents.aspx

10 http://www.monsanto.com/careers/pages/top-25-worldsbest-multinational-workplaces.aspx