Kvalita siláže sa vždy ukáže

Kvalita siláže sa vždy ukáže

15.8.2013
Kvalita siláže sa vždy ukáže

Priebeh každého roku nás presvedčuje, že kvalita osiva sa vždy prejaví na konečných výsledkoch, ktoré sa cenia najviac. Po súpise hospodárskych plôch pre rok 2013, siláž na Slovensku predstavuje 27 % z celkovej výmery kukurice. Tento objem predstavuje „klasickú siláž“ a siláž určenú pre spotrebu v bioplynových staniciach. 

 

Kŕmenie dobytka a bioplynových staníc

Jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich mliečnu a mäsovú produkciu je výživa. Každý pestovateľ a na neho nadväzujúci chovateľ stojí pred otázkou výberu kvality osiva, ktorá v konečnom dôsledku rozhoduje o úspechu celého hospodárskeho ročníka. Kukuričná siláž je jedným z nutrične najhodnotnejších krmív.

 

Správny silážny hybrid by mal mať...

Vďaka nadmorským výškam v mnohých oblastiach Slovenska ovládajú silážny segment skoršie hybridy s hodnotami FAO medzi 200 až 300. V týchto prípadoch sa vyplatí hľadať hybridy so zvýšenou odolnosťou voči chladu, so špičkovým zdravotným stavom, husto olisteným habitusom rastlín, žiaduci je i stay-green efekt a rýchly počiatočný rast. Trend v šľachtení kukuríc DEKALB je zameraný na  produkciu kvalitnej siláže, následnej produkcie mlieka, respektíve v bioplynovom priemysle - na  nadštandardnú výťažnosť metánu, o čom v danej FAO skupine spoľahlivo presvedčí hybrid DKC3409.

Južné a stredné časti  Slovenska ponúkajú možnosti pre hybridy s vyšším FAOm a v plnej miere sa môžu prejaviť kvality skupín 350+. Výborný zdravotný  stav je už v základnej výbave hybridov. Hybridy sa dokážu vysporiadať s ľahkými pôdami, prísuškami a chladom (DKC5717). Hybrid DKC5717 v danej skupine dosahuje vysoké úrody zelenej hmoty s výťažnosťou  metánu (cez 57 hl z ha).

Rokmi preverenú úrodu zelenej hmoty, ale i  zrna dáva hybrid DKC5542 – „zelená smršť“, ktorej sa stabilne darí aj počas náročnejších klimatických výkyvov, a presvedčila aj tých najodmietavejších  farmárov.

 

Inovačné centrá na Slovensku

V roku 2013 sa na Slovensku udiali dve dôležité podujatia – otvorenie Inovačných centier na západnom Slovensku  v Borovciach (okr. Piešťany) a na východe v Milhostove (okr. Trebišov). Práve tieto centrá demonštrujú moderné a inovatívne technológie, ktoré idú ruka v ruke s kvalitou produktu a jeho správnym výberom.

V Borovciach boli na siláži a bioplynu venované dva bloky:

  • silážny, kde boli prezentované silážne a bioplynové hybridy z portfólia značky DEKALB®. Posledná verejná prehliadka pred zberom prebehla 10. októbra. Zatiaľ čo neskoré hybridy s FAO vyšším ako 400 (DKC5542, DKC6031) sa ešte veselo zelenali, skoršie hybridy boli už dávno pripravené k zberu zrna.
  • bioplynový segment bol plošne ošetrený novým prípravkom spoločnosti BASF – projekt AgCelence bol predstavený širokej verejnoisti práve v Borovciach.