DK Exstorm
...SILA A ISTOTA V NEISTÝCH PODMIENKACH Je ideálny pre tých pestovateľov, ktorí chcú mať istotu kvalitných a stabiliných úrod repky a to i v menej vhodných pestovateľských podmienkach, tak typických pre Slovensko.


Istota a stabilita úrody
Registrácia
Česká republika 2013
Skorost
stredne skorý hybrid
Výška
stredne vysoká
Termín sejby
odporúčaný: 15. 8.–10. 9.
PREDNOSTI
• Vynikajúca úrodová stabilita hybridu preukázaná na všetkých pokusných lokalitách SPZO SK 2014/15 v oboch sortimentoch:101 – 109%!
• Testovaním overená zimuvzdornosť v podmienkach bez snehovej pokrývky
• Schopnosť tolerovať nedostatky prostredia a technologických možností pestovania
• Raketová reakcia na všetky pridané vstupy
• Schopnosť adaptovať sa na širokú škálu pestovateľských podmienok
• Silne sa vetviaci habitus rastliny s vysokým počtom šešúľ nesúci vysokú úrodu
• Výborný zdravotný stav podporený prítomnosťou génu RLM7
• Zvýšená elasticita pletív šešúľ – záruka odolnosti ako eliminácia nežiaduceho výdrolu
• Možnosť neskorších výsevov
Hospodárske znaky
• DK Exstorm nesie všetky znaky novej úspešnej genetiky DEKALB®
• Pokračuje v rade hybridov, ktorú na Slovensku začal hybrid DK Exquisite
• Produkčný hybrid výborne reagujúci na pridané pestovateľské vstupy
• Prednosťou je škála vlastností tolerovať nedostatky prostredia a technologických možností pestovatenia
Poliehanie:
Zimuvzdornost:
Chladuvzdornost:
Phoma spp:
Alternaria spp:
Sclerotinia spp:
Úrodové výsledky
Repka DK Exstorm Úrodové výsledky
Iné výsledky
Repka DK Exstorm Iné výsledky
Fotky
Repka DK Exstorm Fotky