DK Exquisite
...ISTOTA MÁ MENO DEKALB® Svoj úrodový potenciál naplno prejavuje v intenzívnejších pestovateľských podmienkach. Skúsení repkári a znalci DK EXQUISITE rátajú na svojich poliach len s úrodami na úrovni 4-5 t/ha.


Istota a stabilita úrody

Výborný zdravotný stav
Registrácia
Slovensko 2009
Skorost
stredne skorý hybrid
Výška
stredne vysoká
Termín sejby
odporúčaný: 10. 8.–25. 8., možný: až do 5. 9
PREDNOSTI
• Úrodová istota v priebehu viacerých ročníkov a klimatických podmienok
• Špičkové úrody na pokusných porastoch i prevádzkových plochách potvrdené výsledkami zo Slovenska, Čiech, Maďarska či iných európskych krajín
• Garancia prezimovania i na lokalitách bez snehovej pokrývky, potvrdená zimou 2012/2013
• Najvyššia reakcia na zlepšené pestovateľské podmienky a technológiu v rámci chladnejších oblastí
• Efektívne využíva priestor k bohatému navetveniu a tvorbe šešúľ
• Výborná vitalita a energia vzchádzania a plné zapojenie porastu na jeseň
• Neskorší nástup vegetácie na jar, predchádza škodám spôsobenými jarnými výkyvmi počasia
Hospodárske znaky
• Hybrid náročný na priestor, ktorý využíva k bohatému nasadeniu rozkonárujúcich sa vetiev
• Dlhé, pevné šešule pri zrení odolávajúce praskaniu 
• Výborná vitalita a energia vzchádzania a plné zapojenie porastu na jeseň
• Neskorší nástup vegetácie na jar predchádza škodám spôsobenými jarnými výkyvmi počasia
• Silný koreňový systém vie efektívne hospodáriť so živinami i v menej priaznivých pôdnych podmienkach
Poliehanie:
Zimuvzdornost:
Chladuvzdornost:
Phoma spp:
Alternaria spp:
Sclerotinia spp:
Úrodové výsledky
Repka DK Exquisite Úrodové výsledky
Iné výsledky
Repka DK Exquisite Iné výsledky
Fotky
Repka DK Exquisite Fotky