DKC6031
SPOĽAHLIVÝ SILÁŽNY HYBRID Vysoký objem zelenej hmoty, kvalitná siláž pre vysokoprodukčné stáda, objem zelenej hmoty a škrobu, ktorý využije potenciál vašej bioplynovej stanice, nenáročný a stresuodolný hybrid
Prísušky:
odolné
Chlad:
veľmi odolné
Listové Choroby:
veľmi odolné
FAO siláž: 460
Zrelost: neskorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: stredná
Typ rastliny z pohladu dozrievania: stay-green
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - SILÁŽ
80000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - SILÁŽ
85000
Siláž:
Bioplyn:
Prednosti

• Neskorá siláž s kvalitnými parametrami vhodná pre výkrm dobytka.
• Robustné, husto olistené rastliny, široké stonky a listy, ktoré zabezpečia vysoký objem a naplnia tak
bioplynovú stanicu.
• Výborný zdravotný stav sa plne prejaví najmä v chladnejších a vlhkejších lokalitách.
• Veľmi dobre sa adaptuje podmienkam prostredia, plne využíva vodu a živiny na prírastky v zelenej hmote.
• Hybrid je vhodný aj na ťažšie, ílovitejšie pôdy.