DKC5542
NAJVYŠŠÍ VÝNOS SILÁŽNEJ HMOTY Najvyššie výnosy silážnej hmoty, hybrid prispôsobivý na podmienky prostredia, kvalitatívne parametre vhodné pre mliečne farmy (výkrm dobytka). objem zelenej hmoty a škrobu v hmote sú vhodné pre bioplynové využitie
Prísušky:
odolné
Chlad:
veľmi odolné
Listové Choroby:
veľmi odolné
FAO siláž: 440
Zrelost: neskorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: stredná
Typ rastliny z pohladu dozrievania: stay-green
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - SILÁŽ
80000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - SILÁŽ
85000
Zrno:
Siláž:
Bioplyn:
Prednosti

• Neprekonateľný rekordman vo výnose silážnej hmoty.
• Základ pre silážne bioplynky.
• Už od strednej intenzity pestovania dokáže spoľahlivo zaistiť potreby bioplynovej stanice – vysoký objem hmoty a extrémne veľký podiel zrna v silážnej hmote.
• Mohutné a robustné rastliny, silný koreňový systém, pevné steblá.
• Nenáročný hybrid, ktorý sa dobre prispôsobuje pôdne-klimatickým podmienkam.