DKC5222
S KAŽDÝM PRIDANÝM VSTUPOM K VYŠŠEJ ÚRODE Kvalitné, dentové, klinovito vsadené zrno na valcovitých šúľkoch. Intenzívny hybrid s vysokou úrodou bez kompromisu. Dobre odoláva intenzívnemu slnečnému svitu. Kvalitný koreňový systém ako základ stability a úrody hybridu.
Prísušky:
odolné
Chlad:
stredne odolné
Listové Choroby:
veľmi odolné
FAO zrno: 450
Zrelost: neskorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: stredná/vysoká
Typ rastliny z pohladu dozrievania: rýchlo dozrievajúci
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - ZRNO
70000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - ZRNO
72000
Zrno:
Bioetanol:
Prednosti

• Hybrid je vhodný pre vsetkých pestovateľov v intenzite, ktorí za pridané vstupy očakávajú vysokú a kvalitnú úrodu zrna

 

• Hybrid je skvelým pestovateľským partnerom hybridu DKC5007 - spolu dokážu efektívne prekonávať ročníkové výkyvy (DKC5007) a naplno využiť sezónu (DKC5222)

 

• Hybrid veľmi dobre odoláva slnečnému svitu - dobre toleruje suchšie periódy

 

• Výborný zdravotný stav je v základnej výbave hybridu - dobre toleruje listové škvrnitosti v čase nalievania zrna

 

• Svoj úrodový potenciál rozvinie v podmienkach intenzívnejšej agrotechniky