DKC5007
NAJPREDÁVANEJŠÍ ZRNOVÝ HYBRID NA SLOVENSKU Veľmi vysoký stabilný výnos v kombinácii s veľmi dobrým vysúšaním, výborná kvalita zrna, hybrid veľmi dobre toleruje intenzívny slnečný svit a suchšie periódy, najpredávanejší neskorý zrnový hybrid na slovensku
Prísušky:
veľmi odolné
Chlad:
stredne odolné
Listové Choroby:
odolné
FAO zrno: 440
Zrelost: neskorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: stredná
Typ rastliny z pohladu dozrievania: rýchlo dozrievajúci
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - ZRNO
70000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - ZRNO
72000
Zrno:
Prednosti

• Hybrid tvorí základ portfólia FAO 340+ na juhu Slovenska.
• Vykazuje vysokú stabilitu aj v stresových podmienkach.
• Valcovité šúľky sú pokryté zrnom až po špičku, vynikajúca kvalita zrna.
• V čase dozrievania rýchlo odparuje vodu.
• Veľmi dobre reaguje na všetky pridané vstupy.
• Hybrid je skvelým „ročníkovým“ partnerom hybridu DKC5222 a DKC5031 – ich pestovanie dokáže
minimalizovať ročníkové straty a maximálne využiť sezónne podmienky.