DKC4964
PRISPÔSOBIVOSŤ + NENÁROČNOSŤ Hybrid je schopný produkcie zrna v naozaj náročných podmienkach, vysoká prispôsobivosť a stabilita, rýchle dozrievanie a možný skorší zber, pevné stonky umožňujú aj neskorý zber
Prísušky:
veľmi odolné
Chlad:
odolné
Listové Choroby:
odolné
FAO zrno: 390
Zrelost: stredne skorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: stredná
Typ rastliny z pohladu dozrievania: rýchlo dozrievajúci
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - ZRNO
65000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - ZRNO
72000
Zrno:
Prednosti

• Hybrid pre náročné až extrémne pestovateľské podmienky.
• Rýchly odpar vody zo zrna v čase dozrievania.
• Hybrid je vhodný i do minimalizačných technológií.
• Veľmi prispôsobivý a adaptabilný hybrid na podmienky prostredia.
• Ročníková stabilita overená v posledných desiatich rokoch pestovania.
• Vďaka rýchlejšiemu dozrievaniu je možný skorší zber.