DKC4717
NAJVÝNOSNEJŠÍ HYBRID SLOVENSKA V SUCHÝCH PODMIENKACH Vyrovnaný habitus, pevné stonky a silný koreňový systém. Výborný zdravotný stav porastov. Dentová klasika s kvalitným, klinovito vsadeným zrnom a valcovitými šúľkami bez straty zrna pri výmlate. Vysoký úrodový potenciál.
Prísušky:
veľmi odolné
Chlad:
stredne odolné
Listové Choroby:
odolné
FAO zrno: 410
Zrelost: stredne skorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: stredná
Typ rastliny z pohladu dozrievania: rýchlo dozrievajúci
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - ZRNO
65000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - ZRNO
75000
Zrno:
Bioetanol:
Prednosti

• Vysoký úrodový potenciál už od strednej miery intenzity

 

• Hybrid veľmi pružne reaguje na pridané vstupy agrotechniky - priama reakcia vo výške úrody

 

• Hybrid sa dokáže dobre adaptovať i na náročnejšie podmienky pestovania, jeho potenciál sa však prejaví pri strednej až vyššej miere intenzity

 

• Výborný zdravotný stav a najmä pevnosť stonky a koreňov umožňujú jeho neskorší zber bez obáv - klimatické podmienky

• Ideálny ako základ zrnového portfólia FAO 380+