DKC4590
ISTOTA VYSOKEJ ÚRODY Hybrid v čase zrenia rýchlo odparuje vodu - výborný pomer objemu úrody s nízkou zberovou vlhkosťou, kvalitné zrno s vysokým obsahom škrobu, zrnový hybrid s vysokým úrodovým potenciálom, vysoká úroda aj v náročných podmienkach
Prísušky:
odolné
Chlad:
stredne odolné
Listové Choroby:
veľmi odolné
FAO zrno: 350
Zrelost: stredne skorý
Typ zrna: konský zub
Výška hybridov: stredná/vysoká
Typ rastliny z pohladu dozrievania: rýchlo dozrievajúci
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - ZRNO
65000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - ZRNO
72000
Zrno:
Prednosti

• Konský zub s vysokým obsahom škrobu.
• Veľmi vysoký výnos a stabilita úrody.
• Výborný zdravotný stav, tolerancia voči listovým škvrnitostiam umožňuje jeho zaradenie i do vlhkejších pôd.
• Adaptabilita k pôdnym a klimatickým podmienkam.
• Je ideálnym partnerom DKC4541.
• Toleruje suché a teplé klimatické periódy, zavinovaním listov znižuje transpiráciu – šetrí vlahu, silný
koreňový systém.
• V tejto skorej skupine vyniká nízkou zberovou vlhkosťou.