DKC3623
RÝCHLY RAST A ŠPIČKOVÁ ÚRODA Výborný zdravotný stav - i v podmienkach ťažších a vlhkejších pôd. Pevný a stabilný habistus podporený stabilnou stonkou a silným koreňovým systémom. Hybrid dobre odoláva neskorému jarnému chladu - je možné jeho zaradenie i do vyšších nadmorských výšok. Kvalitné zrno - škrobárenská kvalita odzrkadľuje vstupy agrotechniky.
Prísušky:
odolné
Chlad:
veľmi odolné
Listové Choroby:
veľmi odolné
FAO zrno: 290
FAO siláž: 290
Zrelost: skorý
Typ zrna: medzityp
Výška hybridov: stredná/vysoká
Typ rastliny z pohladu dozrievania: rýchlo dozrievajúci
Oblasti pestovania
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - ZRNO
65000
Horšie lokality, stredná až nižšia intenzita pestovania - SILÁŽ
65000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - ZRNO
72000
Lepšie lokality, vyššia intenzita pestovania - SILÁŽ
72000
Zrno:
Siláž:
Bioplyn:
Prednosti

• Hybrid je vhodný i na pôdy zaťažované prísuškami

 

• Dobre sa adaptuje na nižšiu kvalitu pôdy

 

• Podmienky strednej a vyššej intenzity sa výrazne prejavia na prírastku úrody v pomere s nízkou berovou vlhkosťou

 

• Hybrid je vysoko tolerantný k listovým škvrnitostiam, možné je jeho zaradenie i do vlhších a chladnejších lokalít

 

• Kvalita silážnej hmoty s vysokým podielom zrna v objeme ho predurčuje i k silážnemu využitiu - bioplyn