DEKALB INOVAČNÉ CENTRÁ

DEKALB INOVAČNÉ CENTRÁ

25.6.2015
DEKALB INOVAČNÉ CENTRÁ

 

V roku 2012 spoločnosť Monsanto otvorila prvé Inovačné centrum venované kukurici.

V pestovateľskej sezóne 2016 máte možnosť opäť navštíviť Inovačné centrá!

 

Repkové centrum:

·         lokalita Borovce (okres Piešťany) 

 

Kukuričné inovačné centrá:

·         lokalita Borovce (okres Piešťany) - kompletné portfólio silážnych a zrnových kukuríc s ukážkami portfólia                                                                       kukuríc Českej republiky a Poľska

 

·         lokalita Milhostov (okres Trebišov) - kompletné portfólio silážnych a zrnových kukuríc s ukážkami portfólia                                                                       kukuríc Českej republiky a Poľska

·         lokalita Vígľaš-Detva (okres Detva) - portfólio silážnych a bioplynových hybridov kukurice a technológie                                                                            sejby kukurice v spolupráci so spoločnosťou P&L

 

Úspech tejto nielen poľnohospodárskej, ale dnes už i spoločenskej udalosti, prilákal a láka mnohých návštevníkov. Zo záujmu poľnohospodárov i laickej verejnosti by sa potešil aj Edgar Queeny - vizionár a zakladateľ myšlienky inovačných centier, ktoré by slúžili nielen farmárom, ale okolitým komunitám.

Cieľ bol jednoznačný - "predviesť a dotknúť sa toho najnovšieho a najinovatívnejšieho, čo šľachtiteľský, biologický, technický a technologický pokrok ponúka."

Prvé inovačné centrá vznikli v 70. rokoch minulého storočia v USA a ihneď si získali si svojich nadšencov, ktorí myšlienku inovačných centier šírili a šíria po celom svete, a tak sa v jubilejnom roku storočnice prvé Inovačné centrum dostalo i na Slovensko.

Inovačné centrá v pestovateľskej sezóne 2015 vznikli za pomoci a v spolupráci s NPPC výskumné stredisko Borovce a Milhostov, spoločnosti P&L, TimacAgro a BASF.

 

Inovačné centrá v sezóne 2016 ponúkajú:

·         kompletné portfólio hybridov kukuríc a ozimnej repky DEKALB®

·         varianty výživárskych technológii založených v spolupráci s firmou TimacAgro

·         pestovateľské technológie kukuríc 

·         technológie výsevu v spolupráci s firmou P&L

·         herbicídne a ochranárske varianty založené v spolupráci s firmou BASF 

·         podnetné prezentácie a diskusie

 

Inovačné centrá na všetkých lokalitách sú otvorené počas celej pestovateľskej sezóny 2015.

Kontaktujte regionálneho zástupcu a dohodnite si Vašu individuálnu VIP návštevu inovačného centra, počas ktorej sa budeme venovať len Vám!